Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Hỏi về cài đặt stack bằng danh sách móc nối đơn

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  2

  Mặc định Hỏi về cài đặt stack bằng danh sách móc nối đơn

  Các bác xem hộ em xem, em gọi 2 lần câu lệnh :" cout<< new_List.pop()<<"\n";
  trong hàm main() mà sao kết quả in ra vẫn sai nhỉ? Các bác edit lại giúp em với. Hàm " pop() " của em có vấn đề j fải ko??  PHP Code:
  // Cai dat stack su dung Link-List
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<iostream.h>

  class Node
         
  {
         private:
           
  int data;
           
  Nodenext;
         public:
           
  Node()
              {
               
  next=NULL;
               };
           
  void set_Node(int);
            
  int get_Node();
            
  void set_Next(Node*);
            
  Nodeget_Next();
          };
  void Node::set_Node(int x)
      {
          
  data=x;
         }
  int Node::get_Node()
      {
           return 
  data;
         };
  void Node::set_Next(Nodea_node)
      {
          
  next=a_node;
        }
  NodeNode::get_Next()
      {
          return 
  next;
       }
  class List
     {
        private:
           
  Nodehead;
           
  int count;

        public:
          List()
             {
                 
  count=0;
                }
           
  int IsEmpty();
           
  void push(int x);
           
  int pop();
           
  void show_List();
         };

  int List::IsEmpty()
      {
         if(
  count==0)
           return 
  1;
          else return 
  0;
         }
  void List::push(int x)
      {
         
  Node *temp=new Node;
         
  temp->set_Node(x);
         if (
  IsEmpty()==1)
            {
          
  temp->set_Next(NULL);
           
  head=temp;
           
  count++;
           }
          else
             {
            
  temp->set_Next(head);
            
  head=temp;
            
  count++;
           }
        }
  int List::pop()
       {
       if(
  IsEmpty()!=1)

        {
         return 
  head->get_Node();
         
  head=head->get_Next();
         
  count--;
         }
         }
  void List::show_List()
    {
         
  Nodetemp=head;
         while( 
  temp!=NULL)
       {
           
  cout<<temp->get_Node()<<"\n";
            
  temp=temp->get_Next();
        }
     }

  main()
   {
       
  clrscr();
       List 
  new_List;
       
  int i;
        for (
  i=1;i<10;i++)
      {
          
  new_List.push(i);
       }
        
  cout<<"Lay ra 2 phan tu dau list:\n";
        
  cout<< new_List.pop()<<"\n";
        
  cout<<new_List.pop()<<"\n";
        
  cout<<"In ra cac phan tu con lai:\n";
        
  new_List.show_List();
        
  getch();
         return(
  0);
   } 

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Sơn La
  Bài viết
  133

  Sai là đúng rùi.
  Bạn hiểu hàm pop là như thế này nha:
  Thứ nhất tạo một biến lưu trữ kiểu giá trị của một node của stack là _typeNode;
  Một biến lưu trữ đỉnh stack gọi là _Temp;
  Rùi Top=Top->_pNext;// nếu là mảng thì _iIndex --;
  delete _Temp;
  return _typeNode;
  Bạn đọc lại về nguyên lý của hàm pop xem sao nha.
  Trao đổi kiến thức sẽ giúp ta tiếp cận nhanh với kiến thức.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  744

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi crabbk Xem bài viết
  Các bác xem hộ em xem, em gọi 2 lần câu lệnh :" cout<< new_List.pop()<<"\n";
  trong hàm main() mà sao kết quả in ra vẫn sai nhỉ? Các bác edit lại giúp em với. Hàm " pop() " của em có vấn đề j fải ko??
  Code của bạn, đã chữa:

  Code:
  // Cai dat stack su dung Link-List
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<iostream>
  using namespace std;
  
  class Node
  {
  private:
    int data;
    Node* next;
  public:
    Node()
    {
      next=NULL;
    };
    void set_Node(int);
    int get_Node();
    void set_Next(Node*);
    Node* get_Next();
  };
  void Node::set_Node(int x)
  {
    data=x;
  }
  int Node::get_Node()
  {
    return data;
  };
  void Node::set_Next(Node* a_node)
  {
    next=a_node;
  }
  Node* Node::get_Next()
  {
    return next;
  }
  class List
  {
  private:
    Node* head;
    int count;
  
  public:
    List()
    {
      count=0;
    }
    int IsEmpty();
    void push(int x);
    int pop();
    void show_List();
  };
  
  int List::IsEmpty()
  {
    if (count==0)
      return 1;
    else return 0;
  }
  void List::push(int x)
  {
    Node *temp=new Node;
    temp->set_Node(x);
    if (IsEmpty()==1)
    {
      temp->set_Next(NULL);
      head=temp;
      count++;
    }
    else
    {
      temp->set_Next(head);
      head=temp;
      count++;
    }
  }
  int List::pop()
  {
    int t;
    if (!IsEmpty())
    {
      t=head->get_Node();
      head=head->get_Next();
      count--;
      return t;
    }
  }
  void List::show_List()
  {
    Node* temp=head;
    while ( temp!=NULL)
    {
      cout<<temp->get_Node()<<"\n";
      temp=temp->get_Next();
    }
  }
  
  int main()
  {
    List new_List;
    int i;
    for (i=1;i<10;i++)
    {
      new_List.push(i);
    }
    cout<<"Lay ra 2 phan tu dau list:\n";
    cout<< new_List.pop()<<"\n";
    cout<<new_List.pop()<<"\n";
    cout<<"In ra cac phan tu con lai:\n";
    new_List.show_List();
    getch();
    return(0);
  }
  Output:

  Code:
  Lay ra 2 phan tu dau list:
  9
  8
  In ra cac phan tu con lai:
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Hàm stack::pop() còn 1 vấn đề nữa mà bạn cần phải tự giải quyết là trường hợp pop từ stack rỗng. Hàm stack::pop() bắt buộc phải trả lại một giá trị int mà khi stack rỗng thì không có giá trị nào để trả lại cả. Vì thế giải pháp có lý duy nhất trong trường hợp này là throw exception.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  2

  Cảm ơn cả nhà, em là super gà, mong cả nhà chỉ giáo cho em tận tình.

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C++ bài tập về danh sách móc nối đơn
  Gửi bởi bigchicken trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 05-10-2013, 08:56 PM
 2. Xây dựng chương trình danh sách móc nối?
  Gửi bởi hung_23488 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 16-08-2010, 03:16 PM
 3. Mã nguồn C Source danh sách móc nối đơn
  Gửi bởi onminh trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-05-2010, 12:31 AM
 4. danh sách móc nối
  Gửi bởi badboya9_no1 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-03-2010, 01:00 AM
 5. Danh sách móc nối đơn
  Gửi bởi trancuong trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 05-01-2009, 10:59 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn