làm sao duyệt qua tất cả các thư mục trong windowns?