Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Code User Control WPF, đúng nhưng không debug được..

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  19

  Question Code User Control WPF, đúng nhưng không debug được..

  Mình có code 1 user control, chẳng hiểu sao code đúng quy tắc rồi mà không sao chạy nổi. Mọi người xem qua code và lỗi giúp mình nhé.

  XML Code:
  1. <UserControl x:Class="Ch25Ex05.Card"
  2.             xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  3.             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  4.             xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
  5.             xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
  6.             mc:Ignorable="d"
  7.             d:DesignHeight="150" d:DesignWidth="100">
  8.     Height="150" Width="100" x:Name="UserControl"
  9.     FontSize="16" FontWeight="Bold"
  10.     <UserControl.Resources>
  11.         <DataTemplate x:Key="SuitTemplate">
  12.             <TextBlock Text="{Binding}"/>
  13.         </DataTemplate>
  14.     </UserControl.Resources>
  15.     <Grid>
  16.         <Rectangle Stroke="{x:Null}" RadiusX="12.5" RadiusY="12.5">
  17.             <Rectangle.Fill>
  18.                 <LinearGradientBrush EndPoint="0.47,-0.167" StartPoint="0.82,0.92">
  19.                     <GradientStop Color="#FFD1C78F" Offset="0"/>
  20.                     <GradientStop Color="#FFFFFFFF" Offset="1"/>
  21.                 </LinearGradientBrush>
  22.             </Rectangle.Fill>
  23.             <Rectangle.Effect>
  24.                 <DropShadowEffect/>
  25.             </Rectangle.Effect>
  26.         </Rectangle>
  27.         <Label x:Name="SuitLable"
  28.               Content="{Binding Path=Suit, ElementName=UserControl, Mode=Default}"
  29.               ContentTemplate="{DynamicResource SuitTemplate}"
  30.               HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"
  31.               Margin="8,51,8,60" />
  32.         <Label x:Name="RankLabel"
  33.               Content="{Binding Path=Rank, ElementName=UserControl, Mode=Default}"
  34.               ContentTemplate="{DynamicResource SuitTemplate}"
  35.               HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"
  36.               Margin="8,8,0,0" />
  37.         <Label x:Name="RankLabelInverted"
  38.               Content="{Binding Path=Rank, ElementName=UserControl, Mode=Default}"
  39.               ContentTemplate="{DynamicResource SuitTemplate}"
  40.               HorizontalAlignment="Right" VerticalAlignment="Bottom"
  41.               Margin="0,0,8,8" RenderTransformOrigin="0.5,0.5">
  42.             <Label.RenderTransform>
  43.                 <RotateTransform Angle="180" />
  44.             </Label.RenderTransform>
  45.         </Label>
  46.         <Path Fill="#FFFFFFFF" Stretch="Fill" Stroke="{x:Null}"
  47.              Margin="0,0,35.218,-0.077" Data="F1 M110.5,51 L123.16457,51 C116.5986,
  48.                76.731148 115.63518,132.69684 121.63533,149.34013 133.45299,
  49.                182.12018 152.15821,195.69803 191.76795,200.07669 L110.5,200 C103.559644
  50.                200 98,194.40356 98,187.5 L98,63.5 C98,56.596439 103.59644,51 110.5,51 z">
  51.             <Path.OpacityMask>
  52.                 <LinearGradientBrush EndPoint="0.957,1.127" StartPoint="0,-0.006">
  53.                     <GradientStop Color="#FF000000" Offset="0"/>
  54.                     <GradientStop Color="#00FFFFFF" Offset="1"/>
  55.                 </LinearGradientBrush>
  56.             </Path.OpacityMask>
  57.         </Path>
  58.     </Grid>
  59. </UserControl>

  Error 1 The property 'Content' is set more than once. E:\MyWorks\MyProjects\Windows Form Application\BegVCSharp\Chapter25\Ch25Ex05\Ch25Ex05 \Card.xaml 15 5 Ch25Ex05

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  Sai chỗ này
  XML Code:
  1. <UserControl x:Class="Ch25Ex05.Card"
  2.             xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  3.             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  4.             xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
  5.             xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
  6.             mc:Ignorable="d"
  7.             d:DesignHeight="150" d:DesignWidth="100">
  8.     Height="150" Width="100" x:Name="UserControl"
  9.     FontSize="16" FontWeight="Bold"
  Sửa thành
  XML Code:
  1. <UserControl x:Class="Ch25Ex05.Card"
  2.             xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  3.             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  4.             xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
  5.             xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
  6.             mc:Ignorable="d"
  7.             d:DesignHeight="150" d:DesignWidth="100"
  8.    Height="150" Width="100" x:Name="UserControl"
  9.    FontSize="16" FontWeight="Bold">
  Cánh Chym ứ mỏi

Các đề tài tương tự

 1. Graphic Xuất một user control lên form từ 1 user control
  Gửi bởi gialack35 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 23-03-2013, 04:31 PM
 2. click metroTileItem của user control để hiển thị form chính. (user control ở dạng slide)
  Gửi bởi dagulink trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-11-2012, 12:08 AM
 3. Graphic xuất user control thành ma trận các control trên form C#?
  Gửi bởi thinhmiss trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 04-05-2012, 04:11 PM
 4. load user control bằng code như thế nào?
  Gửi bởi nghiatb89 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 21-10-2011, 07:30 AM
 5. Detect User Hook by user mode code?
  Gửi bởi benina trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-04-2010, 10:01 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn