Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: [ Solved ]Lỗi hàm SearchNode,mình ko biết nó bị làm sao nữa,thank

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  3

  Unhappy [ Solved ]Lỗi hàm SearchNode,mình ko biết nó bị làm sao nữa,thank

  C Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<stdlib.h>
  4. typedef int data;
  5.  
  6. typedef struct tagTnode
  7. {
  8.     data key;
  9.     struct tagTnode *Left,*Right;
  10. }Tnode;
  11.  
  12. typedef Tnode *TREE;
  13.  
  14. void CreateTree(TREE &T)
  15. {
  16.     T=NULL;
  17. }
  18.  
  19. Tnode *CreateTnode(int x)
  20. {
  21.     Tnode *p;
  22.     p=new Tnode;
  23.     if(p==NULL) exit(1);
  24.     else
  25.     {
  26.         p->key=x;
  27.         p->Left=NULL;
  28.         p->Right=NULL;
  29.     }
  30.     return p;
  31. }
  32.  
  33. int insertTnode(TREE &T,data x)
  34. {
  35.     if (T)
  36.     {
  37.         if (T->key==x) return 0;
  38.         if (T->key>x) return insertTnode(T->Left,x);
  39.         else return insertTnode(T->Right,x);
  40.     }
  41.     T=new Tnode;
  42.     T->key=x;
  43.     T->Left=T->Right=NULL;
  44.     return 1;
  45. }
  46.  
  47. void Nhap(TREE& T)
  48. {
  49.     data a;
  50.     while (1)
  51.     {
  52.         printf("nhap phan tu:");
  53.         scanf("%d",&a);
  54.         if (a==-1) break;
  55.         insertTnode(T,a);
  56.     }
  57. }
  58. void searchNode(Tnode*T,data y)
  59. {
  60.     printf("nhap phan tu can tim:");
  61.     scanf("%d",&y);
  62.     if(T==NULL)
  63.     printf("khong tim thay");
  64.     else
  65.     {
  66.        
  67.         if(T->key>y)  searchNode(T->Left,y);
  68.         else
  69.         if(T->key<y)  searchNode(T->Right,y);
  70.         if(T->key==y) printf("tim thay");
  71.     }
  72.    
  73. }  
  74.  
  75. void Xuat(TREE T)
  76. {
  77.     if(!T) return;
  78.     Xuat(T->Left);
  79.  
  80.     Xuat(T->Right);
  81.     printf("%4d",T->key);
  82. }
  83.  
  84. void main()
  85. {
  86.     clrscr();
  87.     data b;
  88.     TREE T;
  89.     CreateTree(T);
  90.     Nhap(T);
  91.     Xuat(T);
  92.     searchNode(T,b);
  93.     getch();
  94.    
  95. }

  Vui lòng để code vào tag code. Đọc Nội quy để biết thêm chi tiết
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Kevin Hoang : 28-05-2008 lúc 08:58 PM. Lý do: Nhắc nhở

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Sơn La
  Bài viết
  133

  C++ Code:
  1. void searchNode(Tnode*T,data y)
  2. {
  3.         printf("nhap phan tu can tim:");
  4.                 scanf("%d",&y);
  5.         if(T==NULL)
  6.                 printf("khong tim thay");
  7.         else
  8.         {
  9.  
  10.                 if(T->key>y) searchNode(T->Left,y);
  11.                 else
  12.                         if(T->key<y) searchNode(T->Right,y);
  13.                 if(T->key==y) printf("tim thay");
  14.         }
  15. }
  Bạn dùng đệ quy, mỗi lần như vậy thì nó lại iu cầu bạn
  nhập phần tử cần tìm
  Bạn nên tách cái dưới ra một hàm riêng.
  if(T==NULL)
  printf("khong tim thay");
  Nên thay là danh sách rỗng, vui lòng nhập danh sách.
  và cái phần tách riêng nên thay là như sau:
  C++ Code:
  1. {
  2.        if(T==NULL)
  3.               return false;
  4.        if(T->key==y)
  5.               return true;
  6.        if(T->key>y)
  7.               searchNode(T->Left,y);
  8.        else
  9.               searchNode(T->Right,y);
  10.        return false;
  11. }
  Trao đổi kiến thức sẽ giúp ta tiếp cận nhanh với kiến thức.

Các đề tài tương tự

 1. Tại sao lại phải dùng biến con trỏ!!???
  Gửi bởi duydx trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 09-08-2013, 11:01 AM
 2. [ Solved ]Class đơn thức,đa thức.ai biết chỉ đệ cái
  Gửi bởi newcommer trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 05-11-2008, 10:32 AM
 3. [ Solved ]Đọc từ file mỗi dòng là giá trị của một biến.
  Gửi bởi PDV trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 27-10-2008, 04:08 PM
 4. [ Solved ]Có ai biết lỗi này không
  Gửi bởi minhduc89tn trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 15-10-2008, 11:26 PM
 5. [ Solved ]Thứ tự các biến và kích thước lớp
  Gửi bởi sonhn trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 21-05-2007, 04:15 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn