mình muốn tạo 1 report trên webform mà dùng linq chứ ko dùng dataset thì phải làm như thế nào vậy, mình tìm trên mạng nhiều cái nhưng có các hàm mình đánh theo mà không có. ai chỉ giùm mình chi tiết với nha