Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Xử lý thông điệp tạo của sổ mới?? (API)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Bài viết
  1

  Mặc định Xử lý thông điệp tạo của sổ mới?? (API)

  Em đang bắt đầu học lập trình trên win bằng Visual C++
  Có cái ví dụ đơn giản này làm thấy đúng mà sao nó cứ báo lỗi anh nào sửa giúp em với :((
  (dùng API thôi nhé chưa học MFC, mới học mà )
  Đề bài: lập trình cửa sổ xử lý thông điệp WM_LBUTTONDOWN để tạo một cửa sổ mới trên màn hình.

  Code thư viện:
  Visual C++ Code:
  1. LRESULT CALLBACK hamcs(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
  2.  
  3. void taocs(HINSTANCE t1, char *td)
  4. {
  5.     WNDCLASS a;
  6.     ZeroMemory(&a,sizeof(a));
  7.     a.style=1;
  8.     a.hbrBackground=CreateSolidBrush(0xff0000);
  9.     a.lpszClassName="cuaso";
  10.     a.hInstance=t1;
  11.     a.lpfnWndProc=hamcs;
  12.     RegisterClass(&a);
  13.  
  14.     HWND b=CreateWindow("cuaso",td,WS_OVERLAPPEDWINDOW,10,10,300,200,0,0,t1,0);
  15.     ShowWindow(b,SW_SHOW);
  16.     UpdateWindow(b);
  17. }

  Code file chính:

  Visual C++ Code:
  1. #include<windows.h>
  2. #include"taocuaso.h"
  3.  
  4. int WINAPI WinMain(HINSTANCE t1, HINSTANCE, LPSTR, int)
  5. {
  6.     taocs(t1,"Bai thi 1");
  7.  
  8.     MSG m;
  9.     while(GetMessage(&m,0,0,0))
  10.     {
  11.         TranslateMessage(&m);
  12.         DispatchMessage(&m);
  13.     }
  14.     return 0;
  15. }
  16.  
  17. LRESULT CALLBACK hamcs(HWND t1, UINT t2, WPARAM t3, LPARAM t4)
  18. {
  19.     if(t2==WM_CLOSE) PostQuitMessage(0);
  20.     if(t2==WM_CHAR)
  21.     {
  22.         if(t3==13)
  23.         {
  24.             MessageBox(t1, "Exit Program", "Close", 0);
  25.             PostQuitMessage(0);
  26.         }
  27.     }
  28.     if(t2==WM_LBUTTONDOWN) taocs(t1,"Cua so moi tao");
  29.     return DefWindowProc(t1,t2,t3,t4);
  30. }

  Nó bảo lỗi cái dòng này if(t2==WM_LBUTTONDOWN) taocs(t1,"Cua so moi tao"); mà em chả hiểu tại sao =.=
  Anh nào giúp em với em xin cám ơn !!!
  (bài post trước vi phạm tiêu đề phải post lại hix T__T)
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi vnd3000 : 12-02-2012 lúc 09:28 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2010
  Nơi ở
  chỗ kín
  Bài viết
  446

  tham số đầu tiên là HINSTANCE bạn lại truyền vào HWND, ko biết có phải sai ở đây ko

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn