static void Shift(int[] a, int left, int right)
{
int curr = left;
int joint = 2 * curr + 1; // a[joint]: Phần tử liên đới
i
int x = a[curr];

while (joint <= right)
{
if (joint < right)
{
// Điều kiện này có ý nghĩa gì (1)
if (a[joint] < a[joint + 1])
{
joint = joint + 1;
}
}

if (a[joint] < x)
{
break; // Thỏa quan hệ liên đới
i
}

a[curr] = a[joint];
curr = joint; // Xét khả năng hiệu chỉnh lan truyền
joint = 2 * curr + 1;
}

a[curr] = x;
}


Em đang tìm hiểu HeapSort và SelectionSort nhưng heap thì em không hiểu lắm .
(1) Điều kiện có ý nghĩa là gì vậy ??
Anh chị có thể mô tả thuật toán gì em được không ạ .... Theo đoạn code ở trên đó !!
Mong nhận được câu trả lời của anh chị . Thanks