Dự án geleximco, liền kề geleximco, chính chủ cần bán liền kề geleximco, S=80m2.
Liền kề geleximco, liền kề geleximco khu A, liền kề geleximco khu B, liền kề geleximco c, liền kề geleximco khu D, dự án geleximco, liền kề geleximco, liền kề geleximco khu A, liền kề geleximco khu B, liền kề geleximco khu C, liền kề geleximco khu D, dự án geleximco


Tôi đang có 2 căn liền kề thuộc dự án geleximco, khu A và B, giờ muốn bán gấp:



A20-06, S=95m2, hướng TN, đường 13.5m,đóng 100% (bao tên).



B05-36, S=66m2, hướng ĐN, đường 13,5m, đóng 100%.



Giá bán thương lượng.



Ai có nhu cầu xin liên hệ với: Mr Việt Anh 0902.658.168



liền kề geleximco, liền kề geleximco khu A, liền kề geleximco khu B, liền kề geleximco khu C, liền kề geleximco khu D, dự án geleximco, liền kề geleximco, liền kề geleximco khu A, liền kề geleximco khu B, liền kề geleximco khu C, liền kề geleximco khu D, dự án geleximco, liền kề geleximco, liền kề geleximco khu A, liền kề geleximco khu B, liền kề geleximco khu C, liền kề geleximco khu D, dự án geleximco


liền kề geleximco, liền kề geleximco khu A, liền kề geleximco khu B, liền kề geleximco khu C, liền kề geleximco khu D, dự án geleximco