Mình thấy dưới mỗi bài viết thường có những tag thuộc bài viết đó vd như Tag : điện ảnh, phim, ca nhạc, kịch... Các bạn cho mình hỏi datbase thiết kế như thế nào để làm được như vậy thanks.