Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Lỗi nhỏ khi truy cập đến Class!!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Bài viết
  0

  Mặc định Lỗi nhỏ khi truy cập đến Class!!

  Khi mình loại bỏ 2 dòng 18 và 44 (có chú thích) thì run tốt. Thế nên lỗi đã xuất hiện ở đây, mình đã thử mọi cách nhưng vẫn ko sửa được. Nhờ vào các bạn vậy! Cảm ơn...

  Code:
    #include<iostream.h>
    #include<conio.h>
    #include<iomanip.h>
  
    class Toado2D
    {
       private:
         int x;
         int y;
         Toado2D *next;
       public:
       
         Toado2D()
         {
          x = 0;
          y = 0;
          next = NULL;
         } 
         ~Toado2D()
         {
          delete next;
         }
         void Laynext(Toado2D *M);    //dong 18
         int operator<=(Toado2D *M);
         int operator=(Toado2D *M);
         int operator>(Toado2D *M);
         friend istream &operator>>(istream &s, Toado2D *M);
         friend ostream &operator<<(ostream &s, Toado2D *M);
    };
    Toado2D *first, *last, *p;
  
    void Toado2D::Laynext(Toado2D *M)
    {
      this->next = p;
    }
    void NhapToaDo()
    {
      char c;
      do
      {
       p = new Toado2D;
       cin>>p;
       if(first = NULL)
       {
         first = p;
         last = p;
       }
        else
       {
         last->Laynext(p);         //dong 44
         last = p;
       } 
       cout<<"Ban co muon nhap tiep khong? (c/k)";
       c = getch();
      }while(c!='k');
    }
  
    istream &operator>>(istream &s, Toado2D *M)
    {
      cout<<"Nhap toa do (x, y): ";
      s>>M->x>>M->y;
      return s;
    }
    ostream &operator<<(ostream &s, Toado2D *M)
    {
      cout<<"Toa do da nhap \n";
      s<<"("<<M->x<<","<<M->y<<")"<<endl;
      return s;
    } 
  
    int Toado2D::operator<=(Toado2D *M)
    {
      if(this->x <= M->x && this->y <= M->y)
      return 1;
       else
       return 0;  
    }
    /*int Toado2D::operator=(Toado2D *M)
    {
      if(this->x = M->x && this->y = M->y)
      return 1;
       else
       return 0; 
    } */
    int Toado2D::operator>(Toado2D *M)
    {
      if(this->x > M->x && this->y > M->y)
      return 1;
       else
       return 0;
    }
    void Doi(Toado2D *&M, Toado2D *&N)
    {
      Toado2D *temp;
      temp = M;
      M = N;
      N = temp;
    }
    main()
    {
      first = NULL;
      last = NULL;
      NhapToaDo();
      getch();
      
    }
  
  Reply With Quote Reply With Quote
  Post Thanks / Like

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  552

  1)Đầu tiên là sửa cái chỗ này lại đã rồi nói sau
  if(first = NULL) <------- Sửa lại đi
  2) Sau đó sửa lại operator >>.
  Nhập 1 đối tượng thì đối tượng đấy phải kiẻu tham chiếu chứ. Để trị vậy làm sao nhập xong mà có tác dụng
  ________________
  Xong rồi ngẫm lại điều này:
  Khi làm DSLK thì ngừoi ta thường làm thế này:
  2 lớp: 1 lớp là Node còn lớp kia là lớp List.
  Lớp node chứa thông tin 1 node còn lớp list chỉ có 1 trường chủ yếu là trường first.
  Um Mani Padme Hum...!!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Bài viết
  0

  Sửa xong nó lại bị gì rồi nè, hix
  Code:
  #include<iostream.h>
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<iomanip.h>
  
  class Toado2D
  {
     private:
       int x;
       int y;
       Toado2D *next;
     public:
     
       Toado2D()
       {
        x = 0;
        y = 0;
        next = NULL;
       } 
       ~Toado2D()
       {
        delete next;
       }
       void SapXep()
       void Laynext(Toado2D *M);
       int operator<=(Toado2D *M);
       int operator=(Toado2D *M);
       int operator>(Toado2D *M);
       friend istream &operator>>(istream &s, Toado2D *&M);
       friend ostream &operator<<(ostream &s, Toado2D *&M);
  };
  Toado2D *first, *last, *p;
  
  void Toado2D::Laynext(Toado2D *M)
  {
    this->next = p;
  }
  void NhapToaDo()
  {
    char c;
    do
    {
     p = new Toado2D;
     cin>>p;
     if(first == NULL)
     {
       first = p;
       last = p;
     }
      else
     {
       last->Laynext(p);
       last = p;
     } 
     cout<<"Ban co muon nhap tiep khong? (c/k)";
     c = getch();
    }while(c!='k');
  }
  
  istream &operator>>(istream &s, Toado2D *&M)
  {
    cout<<"Nhap toa do (x, y): ";
    s>>M->x>>M->y;
    return s;
  }
  ostream &operator<<(ostream &s, Toado2D *&M)
  {
    cout<<"Toa do da nhap \n";
    s<<"("<<M->x<<","<<M->y<<")"<<endl;
    return s;
  } 
  
  int Toado2D::operator<=(Toado2D *M)
  {
    if(this->x <= M->x && this->y <= M->y)
    return 1;
     else
     return 0;  
  }
  int Toado2D::operator=(Toado2D *M)
  {
    if(this->x == M->x && this->y == M->y)
    return 1;
     else
     return 0; 
  } 
  int Toado2D::operator>(Toado2D *M)
  {
    if(this->x > M->x && this->y > M->y)
    return 1;
     else
     return 0;
  }
  void Doi(Toado2D *&M, Toado2D *&N)
  {
    Toado2D *temp;
    temp = M;
    M = N;
    N = temp;
  }
  /* void Toado2D::SapXep()
  {
    Toado2D *p, *q;
    p = first;
    q = p->next;
    do
    {
     if(p->y > q->y)
       Doi(q, p);
     if(q->next!=NULL)
       q = q->next;
     else
     {
       p = p->next;
       q = p->next;
     }
    }while(p!=NULL);
  }
  */
  main()
  {
    first = NULL;
    last = NULL;
    NhapToaDo();
    /*do
    {
     cout<<"1)Them toa do 2D";
     cout<<"2)Sap xep toa do tang dan theo truc tung";
     cout<<"3)Hien thi";
     cout<<"4)Thoat";
     if(c='1') */
     
   
    getch();
    
  }

Các đề tài tương tự

 1. Truy xuất tới interface của 1 class
  Gửi bởi kimcawin trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-10-2011, 02:39 PM
 2. Truy cập biến từ class này sang class kia xin giúp
  Gửi bởi baotran trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 02-12-2010, 09:20 AM
 3. Lỗi truy cập constructor của class ios_base
  Gửi bởi jempi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 27-08-2010, 01:53 PM
 4. Class kết nối và thực thi truy vấn SqlServer 2005
  Gửi bởi huynguyen trong diễn đàn Thắc mắc đại cương Database & Reporting
  Trả lời: 23
  Bài viết cuối: 16-03-2010, 11:14 PM
 5. Cách truy cập đối tượng trên Form từ class khác trong C#?
  Gửi bởi who_am_i trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-12-2008, 09:52 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn