Có bác nào biết khi thực hiện 1 hợp đồng về công nghệ thông tin với 1 đối tác thì các bước tiến hành là như thế nào không, tức là bắt đầu từ lúc thầu dự án cho tớ khi chuyển giao và nhận tiền ấy?
Có bác nào có kinh nghiệm thầu dự án ở trang freelancer.com chưa?
Nếu bác nào biết xin chỉ giáo, cảm ơn các bác nhiều!