Hiện tại mình đang làm đồ án Tốt nghiệp, và đề tài của mình là bảo vệ bản quyền phần mềm.
hướng đi của mình là tạo ra 1 API (library dll file), nhưng hàm check bản quyền thì được gọi đến 1 webservice.
1. Nếu là 1 project bình thường muốn đưa thư viện này vào dùng thì chỉ việc add reference rồi gọi hàm sử dụng, và gọi check license ở những nơi khác nhau, như sự kiện load form, click menu v.v..

2. Nhưng giờ thầy mình yêu cầu thêm là mọi công việc phải tự động hóa từ đầu đến cuối, tức là: khi 1 project cần bảo vệ bản quyền code xong --> compile --> exe
và công việc của mình bây giờ là làm sao chèn được cái check license vào trong file exe đó( tất nhiên là chèn được cái đã, rồi sẽ hy vọng là chèn được nhiều chỗ sau)
để mỗi khi chạy exe kia là nó sẽ tự động check lincense như việc gọi hàm mình có nói ở mục 1

Hiện tại thì vấn đề này mình đang chưa có hướng giải quyết, nhờ mọi người cho mình chút ý kiến để hoàn thiện project này.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài