Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Xử lý File,

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2008
  Bài viết
  0

  Mặc định Xử lý File,

  Project c++ của em có 3 file main.cpp , TDirectory.h và TDirectory.cpp .
  e, ko hiểu hàm display bị sai chổ nào nửa ,các bác coi dùm em.

  ĐÂY LÀ HÀM main
  PHP Code:
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
  using namespace std;
  #include "TDirectory.h"

   
  main() {

       
  bool rc;
       
  char filename[61];
       
  TDirectory directory;

       
  cout << "Telephone Directory" << endl;
       
  cout << "===================" << endl;

       
  cout << "Enter the name of the listings file : ";
       
  cin  >> filename;

       
  rc directory.loadFileData(filename);
       if (!
  rc)
           
  cout << "Unable to load file " << filename << endl;
       else {
           
  cout << "Surname        Given Name     Address        Phone          " << endl
           
  cout << "------------------------------------------------------------" << endl;
           
  directory.display();
           
  directory.close();
       }

       
   } 

  ĐAY LÀ HAM TDirectory.h
  PHP Code:
  #include <iostream>
  #include <stdio.h>
  using namespace std;
  #define MAX_LENGTH 15

  struct Listing{
         private :
            
  char _given[MAX_LENGTH] ;
            
  char _surname[MAX_LENGTH];
            
  char _address[MAX_LENGTH];
            
  char _telephone[MAX_LENGTH];       
         
         public :
            
  bool loadFileData(FILEfp);
            const 
  chargiven() const;
            const 
  charsurname() const;
            const 
  charaddress() const;
            const 
  chartelephone() const;

  };
  struct TDirectory{
         private :
             
  Listing* list ;
             
  int countList ;
             
  int number(FILEfp) ; //count number of listing 
             
         
  public :
             
  bool loadFileData(const charfilename);
             
  void display() const;
             
  void close();

  }; 
  đây là hàm TDirectory.cpp
  PHP Code:
  #include <iostream>

  #include <stdio.h>
  #include "TDirectory.h"
  using namespace std;

   
  bool Listing::loadFileData(FILEfp){
        if(
  fscanf(fp,"%[^|]%[^|]%[^|]%[^\n]%*c",_given _surname,  _address_telephone) == 4)
           return 
  true ;
        
        else {
             
  _given[0] = '\0' ;
             
  _surname[0] = '\0' ;
             
  _address[0] = '\0';
             
  _telephone[0] = '\0' 
             return 
  false ;
        }
        
   }
   
   
   
   
   const 
  charListing::given() const{
         return 
  _given ;
   }
   const 
  charListing::surname() const{
         return 
  _surname ;
   }
   const 
  charListing::address() const{
         return 
  _address ;
   }
   const 
  charListing::telephone() const{
         return 
  _telephone ;
   }
   
   
  int TDirectory::number(FILEfp){
       
  char temp1[MAX_LENGTH],temp2[MAX_LENGTH],temp3[MAX_LENGTH],temp4[MAX_LENGTH];
       
  int dem ;
       
       while(
  fscanf(fp,"%[^|]%[^|]%[^|]%[^\n]%*c",temp1,temp2,temp3,temp4) == 4)
             
  dem++ ;
       return 
  dem ;
   }
    
    
   
  bool TDirectory::loadFileData(const charfilename){
         
  FILEfp ;
         list = 
  NULL ;
         
  countList ;
         
         
  fp fopen(filename,"r");
         
         if(
  fp == NULL) return false ;
         
              
  countList number(fp) ;
              
  rewind(fp);
              
              list = new 
  Listing[countList] ;
              
              
              for(
  int i 0;icountList;i++)
                      list[
  i].loadFileData(fp);
              
  fclose(fp);
              
              return 
  true   ;    
   }
   
   
  void TDirectory::display() const{
    
  int i;
    
  //  Left align
    
  cout.setf(ios::left);
    for (
  i=0;i<countList;i++)
    {     
      
      
  cout<<setw(15)<<list[i]._given();
      
  cout<<setw(15)<<list[i]._surname();
      
  cout<<setw(15)<<list[i]._address();
      
  cout<<setw(15)<<list[i]._telephone()<<endl;
    }
  }
   
   
  void TDirectory::close(){
         
  countList ;
         if(list != 
  NULLdelete [] list;
         list = 
  NULL ;
    
   } 

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  0

  Bài này quen quá Nếu không nhầm bạn cùng trường mình đó do .
  1- Bạn phải up cả File cần đọc lên (có phải File toronto.dat ko?)
  2- Bạn sai ở chỗ list[i]._given() ..vv.. Bỏ cai dấu (_) đi, chỗ này kiểu như nửa private nửa public --> Lỗi , bạn chỉ được phép in ra những phần tử kiểu public thôi, private là bất khả xâm phạm mà.
  3- Trong hàm "bool TDirectory::loadFileData(const char* filename)" sai ở "countList = number(fp)". Chỗ đấy phải viết 1 hàm duyết danh sách --> có bao dòng --> cấp phát Dynamic memory. Nếu làm như bạn thì countList = 0. Theo mình là như vậy, ko biết có đúng không? Mình mới xem qua thấy mấy chỗ thế thôi. Good Luck bro!!
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi sontran1228 : 01-06-2008 lúc 03:49 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Cách add file thư viện dll vào file exe để tạo một file chạy duy nhất C#
  Gửi bởi nthung2112 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 20
  Bài viết cuối: 01-09-2012, 10:01 AM
 2. File backup .bak có dung lương lớn hơn file .mdb và file log
  Gửi bởi MYNAM trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 27-07-2012, 12:59 PM
 3. Giới thiệu cách chuyển File Ảnh thành file Video trong download proshow gold
  Gửi bởi thuhu0900x trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-07-2012, 03:54 AM
 4. Đọc dữ liệu file midi dạng số HEX và lấy lời nhạc trong file ra file text
  Gửi bởi kimngockhtn_2007 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 29-06-2011, 04:40 PM
 5. Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 23-05-2011, 11:47 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn