Mình đang dùng WinHttpRequest.5.1 để gửi dữ liệu lên server sau đó xử lý dữ liệu trả về (lập trình cả giao diện winform luôn), tool có tác dụng cho ng` dùng nhập vào hàng loạt dữ liệu (mỗi dòng 1 dữ liệu) vào textarea (textbox) sau đó dùng vòng for gửi từng dòng trong ô textarea lên server, lấy dữ liệu từ server trả về, xử lý dữ liệu đó và hiển thị kết quả vào ô textarea khác
Tuy nhiên mình đang vướng ở chỗ, nếu nhập 1 dòng dữ liệu, xử lý bt, nhưng nhập 2 dòng trở lên, tool sẽ chờ xử lý xong cả 2 dòng dữ liệu đ.c server gửi về rồi mới hiện lên textarea kết quả
Mình muốn tool xử lý xong dữ liệu trả về nào thì hiện thị luôn lên textarea kết quả.
Có ai có giải pháp cho mình ko ạ?
Mình đang tính dùng thread nhưng chưa bjk sẽ làm sao