mình mới học C# động vào thằng webbrowse giờ mình muốn hỏi có phương pháp nào chờ cho webbrowse load xong thì mới thực hiện các câu lệnh hay không

mình biết kiểm tra cái đó là sử dụng documentcomplete nhưng cụ thể thì mình không tìm được cáh sử dụng nó . nếu dùng độ trễ thread.sleep thì cũng không phải

mong mọi người giúp đỡ