Hi mọi người!
Mình đang viết game thủ thành. Mình xin mô tả chút xíu về game mình sẽ đặt các lô cốt để tiêu diệt quân địch, mình đang gặp khó khăn ở chỗ xác định góc quay cho cái nòng súng của lô cốt khi nòng súng quay theo hướng di chuyển theo quân địch. Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Mình xin cảm ơn