Em đang làm bài này. mà đang bí thuật toán. Chưa hình dung ra là đọc từ file kiểu gì ?
Xét ví dụ:
k =5;
bản rõ: meetmeatsunset
B1: Biến bản rõ thành dãy số nguyên theo bảng trên, ta được dãy:
12.4.4.19.12.4.0.19.18.20.13.18.4.19
B2: Cộng 5 vào mỗi giá trị trên và rút gọn tổng theo mod 26. Ta được dãy:
17.9.9.24.17.9.5.24.23.25.18.23.9.24
B3: Biến dãy số ở B2 thành kí tự tương ứng. Ta được bản mã:
RJJYRJFYXZSXJY

lưu ý : A-Z tương ứng với 0 - 25

Ý tưởng của thuật toán này là gì hả các bạn. Muốn đọc từ file như thế này thì làm như thế nào ?
input.in

5
meetmeatsunset
output.out
RJJYRJFYXZSXJY