em đang code 1 chương trình cắt nhạc.nhưng vẫn còn nhiều sơ sót.
vạy ai pro hay có tài liệu nào hay thì chỉ em vs