Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: [ Solved ]Cần hướng dẫn về bài tập màng!!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  29

  Question [ Solved ]Cần hướng dẫn về bài tập màng!!

  Vd mình có đoạn code sau:
  Code:
  #include<iostream> 
  using namespace std; 
  void nhap(int n, float a[]) 
  { 
    for (int i = 0; i<n; i++) 
    {cout<<"a["<<i<<"]="; 
    cin>>a[i];} 
  } 
  long tinhtong(int n, float a[]) 
  { 
    float s=0; 
    for(int i=0; i<=n; i++) 
    { 
      s=s+a[i]; 
    } 
    return s; 
  } 
  long trungbinhcong(int n,float a[]) 
  { 
    return tinhtong(n,a)/n; 
  } 
  void in_mang(int n, float a[]) 
  { 
    cout<<"Mang a[] da nhap"<<endl; 
    for(int i=1; i<=n; i++) 
    cout<<a[i]<<" "; 
    cout<<"\n"; 
  } 
  int VTMin(int n, float a[]) 
  { 
    int min = 1; 
     for(int i=1;i<n; i++) 
  
      if(a[min]> a[i]) 
          min=i; 
  
              return min; 
  
  } 
  void main() 
  { 
    int n;float a[15]; 
    cout<<"Nhap n"; 
    cin>>n; 
    nhap(n,a); 
    cout<<"Tong la:"<<tinhtong(n,a); 
    cout<<"Trung binh cong:"<<trungbinhcong(n,a); 
    cout<<"Vi tri cua gia tri nho nhat la:"<<VTMin(n,a); 
    cout<<endl; 
    in_mang(n,a); 
  }
  Hàm tìm vị trí của min mình có thể gộp thêm với hàm tìm min được không? Với lại cái này nó chỉ in ra một vị trí thui! Mình muốn in ra tấc cả các vị trí mà tại đó đạt min! Rồi mình chèn câu hỏi "Bạn có muốn tiếp tục không " ah'! Y thì làm lại từ đầu! N thì thoát!Thì mình phải làm sao! Mong bạn chỉ dùm! Thanks alot!
  Bán Sim ngày sinh cho ace nào sinh ngày 9/2/889 nè, viettel nha 09.72.76.9.2.89 cần thì liên hệ 01263.599.866 nhé!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Hàm tìm vị trí của min mình có thể gộp thêm với hàm tìm min được không? Với lại cái này nó chỉ in ra một vị trí thui! Mình muốn in ra tấc cả các vị trí mà tại đó đạt min! Rồi mình chèn câu hỏi "Bạn có muốn tiếp tục không " ah'! Y thì làm lại từ đầu! N thì thoát!Thì mình phải làm sao! Mong bạn chỉ dùm! Thanks alot!
  - Minimum thì chỉ có 1 làm sao tất cả vị trí đạt min được ? Tui không hiểu ý cậu chỗ này, cậu giải thích rõ 1 chút nữa xem ?
  - Còn về ví dụ tiếp tục thì đây :
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <fstream>
  3. #include <string>
  4. #include <iomanip>
  5.  
  6. bool continueYesOrNo( char const* message )
  7. {
  8.     while( true )
  9.     {
  10.         std::cout << message << "\n";
  11.         std::string user_answer;
  12.         std::getline( std::cin, user_answer );
  13.         if( user_answer[ 0 ] == 'y' || user_answer[ 0 ] == 'Y' )
  14.             return true;
  15.         else if( user_answer[ 0 ] == 'n' || user_answer[ 0 ] == 'N' )
  16.             return false;
  17.  
  18.         std::cout << "Invalid answer. Try again !\n";
  19.     }
  20. }
  21.  
  22. int main()
  23. {
  24.     int number;
  25.  
  26.     do
  27.     {
  28.         std::cout << "Enter a number : ";
  29.         std::cin >> number;
  30.         std::cout << "\n ------ \n";
  31.         std::cout << std::setw( 6 ) << number;
  32.         std::cout << "\n ------ \n";
  33.         std::cin.ignore( 80, '\n' );
  34.     }while( continueYesOrNo( "Do you wish to continue ? " ) );
  35.  
  36.     return 0;
  37. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  57

  Mảng của bạn là mảng số thực float mà sao các hàm bạn toàn trả về kiểu số nguyên long không vậy. hơn nữa khi trả về lại không có ép kiểu. Xem ra không hợp lý cho lắm

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  29

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  - Minimum thì chỉ có 1 làm sao tất cả vị trí đạt min được ? Tui không hiểu ý cậu chỗ này, cậu giải thích rõ 1 chút nữa xem ?
  Ví dụ nhập mảng: 1 2 3 1 5 34, thì có 2 vị trí đạt minnimum đó bạn! Ý của mình à thế!
  Bán Sim ngày sinh cho ace nào sinh ngày 9/2/889 nè, viettel nha 09.72.76.9.2.89 cần thì liên hệ 01263.599.866 nhé!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Đây cậu
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2.  
  3. const int SIZE = 6;
  4.  
  5. template< typename Type >
  6. Type findAryMin( Type const *ary, int si )
  7. {
  8.     return si-- ? std::min( *ary, findAryMin( ary + 1, si ) ):static_cast< Type >( INT_MAX );
  9. }
  10.  
  11. template< typename Type >
  12. void outputAllMinimumValue( Type const* ary, size_t si )
  13. {
  14.     Type min_value = findAryMin( ary, si );
  15.     int  index;
  16.  
  17.     for( index = 0; index < si; ++index )
  18.     {
  19.         if( ary[ index ] == min_value )
  20.         {
  21.             std::cout << " min_value = " << ary[ index ] << "\n";
  22.         }
  23.     }
  24. }
  25.  
  26. int main()
  27. {
  28.     int const ary[ SIZE ] = { 1, -3, -3, 1, 5, 6 };
  29.     outputAllMinimumValue( ary, SIZE );
  30.  
  31.     return 0;
  32. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 03-06-2008 lúc 03:26 PM.

Các đề tài tương tự

 1. [Solved]xem hộ mình với ( sao không lặp lại nhỉ)
  Gửi bởi minhphuong90 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 09-11-2008, 06:05 PM
 2. [ Solved ]Xây dựng lớp ĐỒTHI
  Gửi bởi bluesky_123078 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-11-2008, 09:34 AM
 3. [Solved] Hỏi về con trỏ
  Gửi bởi RedHatLinux9 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 17-09-2008, 08:01 AM
 4. [ Solved ]Cấp phát động
  Gửi bởi demontaihack trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 07-09-2008, 08:23 PM
 5. [ Solved ]Sắp xếp hai dãy số
  Gửi bởi thuchanh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 20-04-2008, 11:47 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn