mình đang làm 1 đề tài về đồ họa openGL (mới đầu chỉ cần 2D)
mình muốn xác định tọa độ của 1 điểm trong ảnh (ví dụ 1 điểm màu đỏ ở trong ảnh) = xác định được tọa độ (x,y) của nó
mọi người có thể giúp mình được không?
xin cảm ơn mọi người