Em có vấn đề này các bác ạ, ý em là em đóng gói phần mềm bằng installshield. Khi người dùng cài đặt,
họ có thể thay đổi đường dẫn cài đặt theo ý họ. vd ở form customer information có textbox company, khi họ gõ tên MYCOMPANY vào thì khi qua form tiếp theo sẽ hiện đường dẫn là c:\programfiles\MYCONPANY.

Vấn đề thứ 2 là sau khi họ đổi tên đượng dẫn xong rồi,có 1 form để họ đổi tên software phải làm sao hả các bác. Em cám ơn các bác trước