Mình muốn làm 1 cái url rút gọn có thể tùy biến khi select theo ngôn ngữ
Ví dụ :
http://www.Domain/vn/home/ sẽ lấy được biến là VN nghĩa là tiếng Việt và đang ở trang chủ
http://www.Domian.com/en/home/ sẽ lấy được biến là En nghĩa là tiếng Anh và đang ở trang chủ
AE nào có thể giúp đỡ mình chỗ này không , trước mình truyền bằng session nhưng cái này không đảm bảo vì nó bị timeout . Mục đích làm như trên là để cho url dễ nhìn và mọi người nhìn vào sẽ dễ hiểu hơn .