Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Xin sửa giúp bài về lớp Array!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  31

  Lightbulb Xin sửa giúp bài về lớp Array!

  Nội dung: Xây dựng lớp Array các phần tử mảng số nguyên (mảng 1 chiều). Các phương thức của lớp bao gồm:
  - Hàm khởi tạo constructor của lớp.
  - Hàm nhập giá trị cho các phần tử của mảng ra màn hình.
  - Hàm in giá trị các phần tử của mảng ra màn hình.
  - Hàm tính trung bình cộng các phần tử chẵn của mảng.
  - Đa năng hóa các toán tủ +,-, cho phép cộng, trừ hai mảng.
  Mình đã xây dựng được code nhưng khi chạy chưa đúng theo yêu cầu đề bài. Mong các bạn xem giúp!
  Thanks!
  Code:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  const int Nmax=100;
  class Array
  {
  private:
  	int a[Nmax];
  	int n;
  public:
  	Array();
  	void Nhap();
  	void In();
  	float TrungBinhCongPTChan();
  	Array operator +(Array a1);
  	Array operator -(Array a1);
  };
  //Khoi tao mang
  Array::Array()
  {
  	n=0;
  }
  //Dinh nghia phuong thuc nhap cho mang
  void Array::Nhap()
  {
  	int i;
  	cout<<"\nNhap so phan tu cua mang n= ";
  	cin>>n;
  	for(i=0;i<n;i++)
  	{
  		cout<<"\nNhap phan tu thu : "<<i<<endl;
  		cin>>a[i];
  	}
  }
  //Dinh nghia phuong thuc In mang
  void Array::In()
  {
  	int i;
  	cout<<"\nCac Phan tu cua mang la: ";
  	for(i=0;i<n;i++)
  	 cout<<a[i]<<" ";
  }
  //Dinh nghia phuong thuc tinh trung binh cong cac phan tu chan
  float Array::TrungBinhCongPTChan()
  {
  	int i;
  	int dem=0,Tong=0;
  	for(i=0;i<n;i++)
  	{
  		if(a[i]%2!=0)
  			return 0;
  		else
  		{
  			Tong+=a[i];
  			dem+=1;
  		}
  
  	}
  	return float(Tong/dem);
  }
  
  //Da nang hoa toan tu '+'
  Array Array::operator +(Array a1)
  {
  	Array tg;
  	int i;
  	if(n!=a1.n)
  	{
  		cout<<"\nKich thuoc hai mang khac nhau!"<<endl;
  	}
  	else
  	{
  		for(i=0;i<n;i++)
  			 tg.a[i]=a[i]+a1.a[i];
  	}
  	return tg;
  }
  //Da nang hoa toan tu '-'
  Array Array::operator -(Array a1)
  {
  	Array tg;
  	int i;
  	if(n!=a1.n)
  	{
  		cout<<"\nKich thuoc hai mang khac nhau!"<<endl;
  	}
  	else
  	{
  		for(i=0;i<n;i++)
  			 tg.a[i]=a[i]-a1.a[i];
  	}
  	return tg;
  }
  //Chuong trinh chinh
  void main()
  {
  	clrscr();
  	Array M,M1,M2;
  	M.Nhap();
  	M.In();
  	if(M.TrungBinhCongPTChan()==0)
  	 cout<<"\nTrong mang khong co phan tu chan nao!"<<endl;
  	else
  	 cout<<"\nTBC= "<<M.TrungBinhCongPTChan()<<endl;
  	M1.Nhap();
  	M1.In();
  	cout<<"\nTong hai mang la: ";
  	M2=M.operator + (M1);
  	cout<<"\nHieu hai mang la: ";
  	M2=M.operator - (M1);
  	getch();
  }
  Live and feel....

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  81

  Nó không ra đúng kết quả vì số luong phan tu ở Array M2 = 0 bạn sửa lại hàm khơi tao là xong
  Dương Nhật Tân
  dnhattan1910@yahoo.com

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  31

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi dnhattan Xem bài viết
  Nó không ra đúng kết quả vì số luong phan tu ở Array M2 = 0 bạn sửa lại hàm khơi tao là xong
  Bạn có thể nói cụ thể hơn không? Mà nếu mình cho thêm một tham số
  ví dụ như: Array operator + (Array a1,Array a2); liệu có được không?
  Live and feel....

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  744

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi alias_va Xem bài viết
  Mà nếu mình cho thêm một tham số
  ví dụ như: Array operator + (Array a1,Array a2); liệu có được không?
  Không nên làm thế, vì + là một phép toán 2 ngôi.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  31

  Giả sử ở hàm khởi tạo cho n=3 (3 phần tử) thì ở hàm main ta khai báo biến
  - Array M(1,2,3); -> máy báo lỗi. Vậy phải viết thế nào mới đúng?
  Live and feel....

Các đề tài tương tự

 1. gỡ lỗi Index was outside the bounds of the array giúp e với các bác
  Gửi bởi moon34 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 01-10-2013, 04:00 AM
 2. vấn đề về array và pointer cần được giúp đỡ
  Gửi bởi love_you_4rever trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 18-08-2012, 06:49 PM
 3. Lỗi: At least one element in the source array could not be cast down to the destination array type.
  Gửi bởi itmanhieu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 28-09-2011, 04:36 PM
 4. earch array, bị tính toán sai, giúp mình sửa?
  Gửi bởi emkhongleloi trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-04-2011, 12:26 PM
 5. Cần giúp bài tập về Array Character
  Gửi bởi destiny trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 10-07-2010, 11:23 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn