Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Nhập 1 số n kiểu long (dùng ngắt 0X21), rồi đổi n ra xâu ký tự thập phân TP char *s

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  6

  Mặc định Nhập 1 số n kiểu long (dùng ngắt 0X21), rồi đổi n ra xâu ký tự thập phân TP char *s

  Đề bài như sau :
  Hãy viết 1 chương trình C/C++ để xử lý các công việc sau đây:
  Nhập 1 số n kiểu long (dùng ngắt 0X21), rồi đổi n ra xâu ký tự thập phân TP char *s .
  Tạo mảng 1 chiều int *x; mà x[i] cũng chính là phần tử s[i] của xâu char *s, nhưng có giá
  trị được tính trong hệ thập lục phân TLP là ½ byte cao bằng giá trị đảo bit của ½ byte thấp,
  còn 1//2 byte thấp bằng ½ byte cao( dùng phép toán logic).vd: s[i]=’5’=0x35=> s[i]=10100011 =0xA3

  Đây là code :
  Code:
  #include <conio.h>
  #include <dos.h>
  #include <stdio.h>
  int main() {
  	 union REGS regs;
  	 unsigned long number = 0;
  	 char isStop = 0;
  	 int numCounts = 0;
  	 unsigned char *s;
  	 unsigned char *x; // Thuat toan nhap vao 1 so
  	 printf("Nhap vao 1 so kieu long: \n");
  	 do{
  		regs.h.ah = 1;
  		int86(0x21,&regs,&regs);
  		if(regs.h.al == 0x0D) isStop = 1;
  		else {
  			if(regs.h.al >= 0x30 && regs.h.al <= 0x39) {
  				number =number*10+(regs.h.al - 0x30);
  				isStop = 0;
  			}
  			else {
  				printf("Nhap vao 1 so kieu long: \n");
  				clrscr();
  			   }
  		   }
  	  } while(!isStop);
  	  clrscr();
  	  printf(" \n so vua nhap: %ld",number);
  	  unsigned long numbTemp = number;
  	  unsigned int i=0;
  	  unsigned char temp; // chuyen tu so kieu long sang mang char.
  	  for(i = 0 ; i < 4 ; i ++) {
  		*(s+i) = numbTemp % 256;
  		numbTemp >>= 8;
  	  } //xu ly theo yeu cau cua de
  	  printf("\n --------- ket qua ---------\n");
  	  printf("\n mang goc: mang da chuyen doi ");
  	  for(i = 0 ; i < 4 ; i++) {
  		 printf("\n %3x",s[i]);
  		 x[i] = s[i] << 4;
  		 x[i] ^= 0xF0;
  		 x[i] += s[i] >> 4;
  		 printf(" %3x ",x[i]);
  	  }
  	  getch();
  	  clrscr();
  	  return 0;
  }
  Mọi người xem giúp sao không hiển thị kết quả

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  Black Hole
  Bài viết
  824

  bài của bạn làm trên mấy byte?
  Come as guest...... stay as family......... because we're smiling together.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  6

  Đề bài có ghi rõ ,chỉ 1 byte

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C Thắc mắc:Kiểu char dùng %s sao không hiển thị được
  Gửi bởi demontoon trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 20-07-2013, 10:30 PM
 2. Bài tập C++ Nhập 1 số n kiểu long( dùng ngắt 0X21), rồi đổi n ra xâu ký tự thập phân TP char *s?
  Gửi bởi nicky2222 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 04-05-2012, 03:06 PM
 3. Lập trình C đổii xâu ra nguyên long dùng ngắt
  Gửi bởi vancong_dl trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-03-2012, 09:22 AM
 4. Làm thế nào để xuất đường đi ngắn nhất dùng Floyd?
  Gửi bởi PDV trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 20-12-2008, 12:02 AM
 5. Mọi gười làm ơn giải thích vd ngắt 0X21 đơn giản này?
  Gửi bởi PDV trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 17-08-2008, 10:38 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn