Một số chương trình như bkav, clamwin, ...có thể thêm biểu tượng hay dòng lệnh trong menu popup khi nháy vào một ổ đĩa hay một thư mục :Bác nào bit hướng dẫn giùm em với