Mình chưa biêt1 tí gì về VC 6, vậy nên bắt đầu học như thế nào?? Bạn nào có ebook có thể hướng dẫn từ đầu thì share cho mình với