Mọi người ơi sao em dùng cái RibbonControl toàn bị ra cái khoảng đen thế này :(Giúp em với !!!