Mình có một function chạy mất khá nhiều thời gian. Mình muốn khi gọi function đó thì 1 progressBar sẽ chạy tương ứng với function đó. Mình đã kiếm trên mạng rồi, chủ yếu là demo về load Database thôi. Có ai giúp mình với!