Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Giúp mình sửa bài tập key movement

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2008
  Bài viết
  1

  Mặc định Giúp mình sửa bài tập key movement

  Code:
  // _project.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //
  
  #include "stdafx.h"
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
  #include <fstream>
  #include <string>
  #include "conv.h"
  
  #define screen_size 26
  #define DL 6
  #define COL 35
  #define ROW 21
  
  using namespace std;
  
  enum key_codes {UP=80, DOWN=72,F9=67,F10=68};
  
  void window(int x,int y,int dx,int dy)
  {
  	int i;
  	gotoxy(x,y);
  	for (i=x+1;i<dx;i++){
  	gotoxy(i,y);
  	cout<<'-' ;
  	gotoxy(i,dy);
  	cout<<'-';
  	}
  	for ( i=y;i<dy;i++){ 
  	gotoxy(x,i);
  	cout<<'|';
  	gotoxy(dx,i);
  	cout<<'|';
  	}
  gotoxy (x,y);
  cout<<'*';
  gotoxy (x,dy);
  cout<<'*';
  gotoxy(dx,y);
  cout<<'*';
  gotoxy(dx,dy);
  cout<<'*';	
  } 
  
  void clear()
  {
  wchar_t buff[5000];
  for(int m=1;m<5000;m+=2) buff[m]=0;
  	puttext(2, 2, 33, 20,buff);
  }
  
  void highlight (int x1, int y1, int x2, int y2, char colour)
  {
  wchar_t s[320];
     gettext(x1, y1, x2, y2, s);
       for(int i = 1; i <160; i+=2)        
        s[i]=colour; 
     puttext(x1, y1, x2, y2, s);
  }
  
  void matr_part_out(char matr[][COL], int icur, int how_many)
  {	
  			
  int i,k,yyy=1;
  	for (i=icur; i<icur+how_many; i++)	
  		{
  			gotoxy(1,yyy);
  			for(k=0;k<strlen(matr[i]);k++)
  				
  					cout<<matr[i][k];
  				
  			yyy++;
  		}
  	}
  
  int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  {
  char matr[ROW][COL];
  int count_str=0;
  	int work_zona=screen_size-DL;
  	int how_many=screen_size-DL;	
  	int icur=0;				
  	int cur_rest=0;			
  	int x=0, y=0, key = 1;		
  	int xn=35;				
  	int x0=1;				
  	int yn=20;				
  	int y0=1;	
  	int ynn=20;				
  	int yn0=1;	
  
  ifstream inFil;
  inFil.open("pro.txt",ios::in);
  	if (!inFil)	
  	{	
  		cout << "Canot open file : pro.txt";
  		_getch();	
  		return 1;
  	}
  
  string textline;
  	while (getline(inFil, textline, '\n')) 
  	{
  		strcpy (matr[count_str],textline.c_str());
  		count_str++;
  		}
  
  matr_part_out(matr, icur, how_many);
  
  window(0,0,35,21);
  window(37,0,72,21);
  
  gotoxy(x,y);
  while (key!=27)					
  	{
  		key=_getch();			
  		if (key==0||key==224)
  			{
  				key=_getch();
  				switch (key)
  					{
  case UP: 
  	if (y>y0) 
  				gotoxy(x,--y);		
  				else
  					if(y==yn0)
  						{
  							cur_rest=icur;
  									if (cur_rest>1)
  										{
  											how_many=work_zona;
  											icur--;
  										}
  									else 
  										{
  											how_many=work_zona;
  											icur=0;
  										}
  							clear();
  							matr_part_out(matr, icur, how_many);
  						}					
  			highlight (2,y+1,33,y+1,10);
  									highlight (2,y+2,33,y+2,7);
  			continue;
  case DOWN:
  	
  			if (y<yn)
  				gotoxy(x,++y);
  			else
  				if (y==ynn)
  					{ 
  						cur_rest=count_str-icur;
  							if (cur_rest<=work_zona && cur_rest>1)
  								{
  									how_many=count_str-icur;
  								}
  							else
  								if (cur_rest>work_zona)
  									{
  										how_many=work_zona;
  										icur++;
  									}
  						clear();
  					matr_part_out(matr, icur, how_many);
  					}
  				
  				highlight (2,y+1,33,y+1,10);
  				highlight (2,y,33,y,7);
  			continue;
  			default: continue;
  			}
  		}
  }
  return 0;
  }
  Xem giúp mình phần case up và case down sai chỗ nào nhé vì khi mình ấn phím up thì di chuyển con trỏ đi xuống còn ấn phím down thì di chuyển con trỏ đi lên.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2008
  Bài viết
  6

  đọc code của bạn khó hiểu quá
  bạn nên chú thích và nói rõ thêm thuật giải của mình là làm như thế nào
  để người khác đọc còn hiểu và có thể giúp đỡ bạn được chứ

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C giúp minh bài tập này vs sửa code giúp mình!!
  Gửi bởi beginIT trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 25-03-2012, 05:01 PM
 2. Sự cố Nhờ mod chuyển giúp bài "Sắp xếp số thứ tự ngay trong bảng của 1 database?" từ MySQL sang MSSQL giúp!
  Gửi bởi hu-xeko trong diễn đàn Ý kiến, đề xuất và khiếu nại
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-03-2012, 07:48 PM
 3. Đây là bài tập về KIỂU CẤU TRÚC , ai giúp em với[giúp gì? không xin code]
  Gửi bởi hdchicken trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 08-10-2011, 11:46 AM
 4. Chương trình giúp một học sinh cấp 1 học phép nhân, xử lý hàm rand, giúp mình với?
  Gửi bởi chankx trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-05-2009, 08:52 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn