Mình đang làm 1 đề tài liên quan đến kĩ thuật reflection. Nghe thầy bảo nó đựoc sử dụng nhiều trong factory pattern với template method nhưng mình ko biết sử dụng reflection trong mấy mẫu này như thế nào? Có bạn nào giúp mình với.