Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Ma trận xoắn ốc với giá trị ngẫu nhiên

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  5

  Mặc định Ma trận xoắn ốc với giá trị ngẫu nhiên

  - Đề bài là: sắp xếp mảng 2 chiều theo thứ tự xoắn ốc với các phần tử mảng có giá trị ngẫu nhiên
  - Cách làm của em là:
  + Đầu tiên khởi tạo 1 mảng 1 chiều với giá trị ngẫu nhiên đã sắp xếp từ bé đến lớn.
  + Tiếp theo lần lượt gán giá trị của mảng 1 chiều vào mảng 2 chiều theo thứ tự xoắn ốc.

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4.  
  5. void sort_tang(int ia[],int n)
  6. {
  7.     int i,j,x;
  8.     for(i=0;i<=n;i++)
  9.     {
  10.              for (j=i+1;j<=n;j++)
  11.             if(ia[i]>ia[j])
  12.             {
  13.                 x=ia[j];
  14.                 ia[j]=ia[i];
  15.                 ia[i]=x;
  16.             }
  17.     }
  18. }
  19.  
  20. void main()
  21. {
  22.     randomize();
  23.     int a[100][100],b[100];
  24.     int n,size;        
  25.     int hang,cot,lap,batdau=0,giatri,dem=0;      
  26.     printf("Nhap cap ma tran: ");
  27.     scanf("%d",&n);
  28.     size=(n*n)-1;
  29.     n-=1;
  30.     hang=n; cot=n;
  31.     if (n%2==0)
  32.         lap=n/2;
  33.     else
  34.         lap=(n/2)+1;
  35.     for (int i=0;i<=size;i++)
  36.         b[i]=random(101);
  37.     sort_tang(b,size);
  38.     printf("\n\nMang b da sap xep: \n");
  39.     for (int i=0;i<=size;i++)
  40.         printf("%d ",b[i]);
  41.     giatri=b[dem];
  42.     while (batdau<=lap)
  43.     {
  44.         for (int i=batdau;i<=cot;i++)
  45.         {
  46.             a[batdau][i]=giatri;
  47.             giatri=b[dem+1];
  48.         }
  49.         for (int i=batdau+1;i<=hang;i++)
  50.         {  
  51.             a[i][cot]=giatri;
  52.             giatri=b[dem+1];
  53.         }
  54.         for (int i=cot-1;i>=batdau;i--)
  55.         {
  56.             a[hang][i]=giatri;
  57.             giatri=b[dem+1];
  58.         }
  59.         for (int i=hang-1;i>=batdau+1;i--)
  60.         {
  61.             a[i][batdau]=giatri;
  62.             giatri=b[dem+1];
  63.         }
  64.         batdau++;hang--;cot--;
  65.     }
  66.     printf("\n\nXoan oc: \n");
  67.     for (int i=0;i<=n;i++)
  68.     {
  69.         for (int j=0;j<=n;j++)
  70.             printf("%5d",a[i][j]);
  71.         printf("\n");
  72.     }
  73.     getch();
  74. }

  - Lỗi là nó chỉ lấy giá trị thứ nhất và giá trị thứ 2 ra gán thui.
  - Vd:
  Mảng 1 chiều:
  10 14 16 25 47 68 77 89 99
  Xoắn ốc là:
  10 14 14
  14 14 14
  14 14 14

  - Lần đầu post bài có nếu có gì không đúng xin nhắc nhở ạ ^^!
  - Bài này em mới đọc đề code luôn nên chưa search xem có giải thuật gì khác tối ưu hơn không, ai biết thì cho em hay ^^!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  5

  đã tìm được lỗi rồi, post lại code luôn cho bạn nào cần , sẵn tiện có ai có cách nào tối ưu hơn thì cho em hay ^^
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  
  void sort_tang(int ia[],int n)
  {
  	int i,j,x;
  	for(i=0;i<=n;i++)
  	{
  	     for (j=i+1;j<=n;j++)
  			if(ia[i]>ia[j])
  			{
  				x=ia[j];
  				ia[j]=ia[i];
  				ia[i]=x;
  			}
  	}
  }
  
  void main()
  {
  	randomize();
  	int a[100][100],b[100];
  	int n,size;     
  	int hang,cot,lap,batdau=0,giatri,dem=0;    
  	printf("Nhap cap ma tran: ");
  	scanf("%d",&n);
  	size=(n*n)-1;
  	n-=1;
  	hang=n; cot=n;
  	if (n%2==0)
  		lap=n/2;
  	else 
  		lap=(n/2)+1;
  	for (int i=0;i<=size;i++)
  		b[i]=random(101);
  	sort_tang(b,size);
  	printf("\n\nMang b da sap xep: \n");
  	for (int i=0;i<=size;i++)
  		printf("%d ",b[i]);
  	giatri=b[dem];
  	while (batdau<=lap)
  	{
  		for (int i=batdau;i<=cot;i++)
  		{
  			a[batdau][i]=giatri;
              dem++;
  			giatri=b[dem];
  		}
  		for (int i=batdau+1;i<=hang;i++)
  		{	
  			a[i][cot]=giatri;
              dem++;
            	giatri=b[dem];
  		}
  		for (int i=cot-1;i>=batdau;i--)
  		{
  			a[hang][i]=giatri;
              dem++;	
              giatri=b[dem];	
  		}
  		for (int i=hang-1;i>=batdau+1;i--)
  		{
  			a[i][batdau]=giatri;
              dem++;
  			giatri=b[dem];
  		}
  		batdau++;hang--;cot--;
  	}
  	printf("\n\nXoan oc: \n");
  	for (int i=0;i<=n;i++)
  	{
  		for (int j=0;j<=n;j++)
  			printf("%5d",a[i][j]);
  		printf("\n");
  	}
  	getch();
  }

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C Hàm tạo số ngẫu nhiên | Cách nhập giá trị ngẫu nhiên cho ma trận?
  Gửi bởi chuong01 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 13-08-2012, 09:43 PM
 2. Lập trình C++ Sữa lỗi chương trình tạo ma trận ngẫu nhiên
  Gửi bởi duy0106 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-05-2012, 12:21 AM
 3. Lỗi ghi 3 trận ngẫu nhiên vào file
  Gửi bởi chuong01 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 30-10-2009, 10:59 AM
 4. Cách Tạo giá trị ngẫu nhiên cho ma trận
  Gửi bởi nobita2008 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 04-04-2009, 12:05 AM
 5. Bài toán tháp Hanoi với trạng thái ban đầu ngẫu nhiên
  Gửi bởi messi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-03-2008, 10:56 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn