Chào các bạn!
Mình xây dựng một ứng dụng webform có phần crystal report, khi mình chạy ứng dụng này trên winxp và win7 thì crystal report của mình load được (Mình xuất ra file pdf). Khi mình chạy ứng dụng này trên win2k3 thì crystal report của mình không load được và nó cũng không báo lỗi gì. Trên win2k3 này mình cũng đã cài đặt bộ visual studio 2008 và crystal report đi theo bộ visual. Báo cáo mình tạo trên crystal report đi theo bộ visual. Mình chưa tìm ra nguyên nhân, ai đã gặp trường hợp này xin chỉ giúp: Liệu có phải cài thêm hoặc cấu hình thêm cái gì trên win2k3 này không?
Xin cám ơn!