Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Tìm số nguyên tố lớn nhất trong ma trận. Sửa giúp mình

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2008
  Bài viết
  1

  Unhappy Tìm số nguyên tố lớn nhất trong ma trận. Sửa giúp mình

  cho mình hỏi bài này mình muốn liệt kê các phần tử số nguyên tố lớn nhất trong ma trận các số nguyên . Mình ko hiểu viết tiếp làm sao nữa , giúp mình với tại vì mình viết chỗ đó toàn báo lỗi .

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3.  
  4. // kiem tra xem co bao nhieu so nguyen to trong ma tran
  5.  
  6. void nhap(int [][100] , int & , int &      );
  7. void xuat(int [][100] , int   , int        );
  8. int  ktnt(int [][100] , int   , int        );
  9. int  DemNguyenTo(int [][100]  , int  , int );
  10. int   DemLonNhat( int [][100] , int  , int );
  11. void      LietKe( int a[][100], int  , int );
  12.  
  13.  
  14. void main()
  15. {
  16.     int a[100][100];
  17.     int m;
  18.     int n;
  19.     nhap(a,m,n);
  20.     xuat(a,m,n);
  21.  
  22.     int kq = DemNguyenTo(a,m,n);
  23.     printf("\n   co %d so nguyen to \n", kq);
  24.  
  25.     getch();
  26. }
  27.  
  28. void nhap(int a[][100], int &m , int &n )
  29. {
  30.     printf("\n  nhap m : ");
  31.     scanf("%d",&m);
  32.  
  33.     printf("\n  nhap n : ");
  34.     scanf("%d",&n);
  35.  
  36.     for(int i = 0 ; i < m ; i++ )
  37.     {  
  38.         for(int j = 0 ; j < n ; j++ )
  39.         {
  40.             printf("\n  nhap a[%d][%d] : ", i,j);
  41.             scanf("%d",&a[i][j]);
  42.         }
  43.    
  44.     printf("\n");
  45.     }
  46. }
  47.  
  48. void xuat(int a[][100], int m , int n)
  49. {
  50.     for(int i = 0 ; i < m ; i++ )
  51.     {  
  52.         for(int j = 0; j < n ; j++ )
  53.         {
  54.             printf("%4d",a[i][j]);
  55.        
  56.         }
  57.        
  58.     printf("    \n\n");
  59.    
  60.     }
  61.    
  62. }
  63.  
  64. // kiem tra so nguyen to
  65.  
  66. int ktnt( int k  )
  67. {
  68.    
  69.     int dem = 0;
  70.     for(int i = 1; i <= k ; i++ )
  71.         if(k%i==0)
  72.             dem++ ;
  73.    
  74.     if(dem==2)
  75.  
  76.         return 1;
  77.    
  78.     return 0;
  79. }
  80.  
  81. // dem xem co bao nhieu so nguyen to
  82.  
  83. int DemNguyenTo(int a[][100]   , int m , int n)
  84. {
  85.     int dem = 0 ;
  86.     for(int i = 0 ; i < m ; i++ )
  87.         for(int j = 0 ; j < m ; j++ )
  88.             if(ktnt(a[i][j])==1)
  89.                 dem++;
  90.  
  91.     return dem;
  92. }
  93.  
  94. // dem so nguyen to nao lon nhat trong mat tran
  95.  
  96. int DemLonNhat( int a[][100], int m , int n )
  97. {
  98.     int lc = a[0][0];
  99.    
  100.     for(int i = 0 ; i < m ; i++ )
  101.        
  102.         for(int j = 0; j < n ; j++ )
  103.        
  104.             if(DemNguyenTo(a[i][j]) > lc)  
  105.                
  106.                 lc = DemNguyenTo(a[i][j]);     
  107.  
  108.     return lc;
  109. }
  110.  
  111. void  LietKe(int a[][100], int m, int n)
  112. {
  113.    
  114.  
  115. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  57

  Hàm kiểm tra số nguyên tố của bạn ban đầu bạn khai báo là
  int ktnt(int [][100] , int , int );
  nhung bên dưới bạn lại định nghĩa là
  int ktnt( int k )
  Như vậy làm sao ct hiểu được

Các đề tài tương tự

 1. tìm số nguyên tố lớn nhất trong ma trận
  Gửi bởi giacmo1612 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 20
  Bài viết cuối: 06-07-2011, 08:37 PM
 2. đếm số lượng khoảng trắng trong chuỗi nhập vào_hoc sinh yếu cần giúp đỡ
  Gửi bởi woohyuk trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 23-11-2010, 08:30 PM
 3. Tìm số nguyên tố lớn nhất trong ma trận
  Gửi bởi phuha1806 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 27-03-2009, 10:06 AM
 4. Tìm số nguyên duơng nhỏ nhất trong ma trận
  Gửi bởi superworm711 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-02-2009, 09:40 PM
 5. Viết hàm phần tử lớn nhất trong ma trận các số nguyên??
  Gửi bởi atiso trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 11-04-2008, 09:39 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn