Mình làm báo cáo đi ca của từng người trong các phân xưởng sản xuất trên C# reportviewer, ban đầu mình dùng rownumber() để hiển thị cột số thứ tự cho cả nhà máy thì được nhưng khi mình chọn riêng tưng phân xưởng thì số thứ tự này không đếm theo từng người trong xưởng mà vẫn đếm theo thứ tự của cả nhà máy VD 1,5,50,100...

Bạn nào biết cách chỉnh việc đếm số thứ tự theo báo cáo hiện tại chứ không phải báo cáo tổng làm ơn chỉ giúp mình với , mình rất biết ơn