Thầy giáo hỏi học sinh: "Em cho thầy biết mặt trời hay mặt trăng xa trái đất hơn?"

- Mặt trăng ạ.

- Vì sao?

- Vì sao của Khởi My ạ.

- Không, tại sao?

- Tại sao của Ưng Hoàng Phúc ạ.

- Ý thầy là Why ấy?

- Why à, Why của DBSK ạ.

- Trời ơi (sắp nổi giận).

- Trời ơi của Lê Cát Trọng Lý ạ.

- Ra khỏi lớp ngay.

- Bài này mới, em không biết ạ.