Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Mọi người sủa giúp em bài toán lập lịch của 2 máy

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  1

  Mặc định Mọi người sủa giúp em bài toán lập lịch của 2 máy

  Code:
  #include<iostream.h>
  int n1,n2,l1[20],l2[20];
  int n;
  void swap(int a, int b)
  {
  	int tam;
  	tam = a ;
  	a = b;
  	b = tam;
  }
  void tachnhom(int a[],int b[])
  {
   int i ;
   for (i=1;i<=n;i++)
   if(a[i]>b[i])
   {
   l1[n1] = b[i] ;
   n1++ ;
   }
   else
   {
   l2[n2] = a[i] ;
   n2++;
  	}
  
  }
  int sorta(int a[])
  {
   int i,j ;
   for (i=2;i<=n;i++)
   for(j=1;i<=i-1;j++)
   if(a[i]>a[j])
  	swap(a[i],a[j]);
  
  }
  int sortb(int b[])
  {
   int i,j ;
   for (i=2;i<=n;i++)
   for(j=1;i<=i-1;j++)
   if(b[i]<b[j])
   swap(b[i],b[j]);
  
   }
   void nhap(int a[],int n)
   {
  	 for(int i = 0 ; i < n ; i++)
  	 {
  	 cout<<"\n Thoi gian cua chi tiet may thu "<<i<<" " ;
  	 cin>>a[i]   ;
  	 }
  
   }
   void xuat(int a[],int n)
   {
  	 for(int i = 0 ; i < n ; i++)
  	 cout<<" "<<a[i];
   }
   void main()
   {
  		 int a[20], b[20];
  		 int m,n,i;
  		 int l1[20],l2[20];
  
  		 cout<<"\n Nhap so chi tiet may cua 2 may :";
  		 cin>>n;
  		 cout<<"\n Nhap thoi gian cua tung chia tiet may cua may A " ;
  		 nhap(a,n);
  		// cout<<"\n Nhap so chi tiet may cua may B :" ;
  	 //	 cin>>n;
  		 cout<<"\n Nhap thoi gian cua tung chia tiet may cua may B ";
  		 nhap(b,n);
  		 tachnhom(a,b);
  		 sorta(a);
  		 xuat(a,n);
  		 sortb(b);
  		 xuat(b,n);
  
   }
  Mọi người tìm và sủa lỗi giúp em nhé đây là bài toán lập lịch trên 2 máy

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  1

  Không ai giúp mình à

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  Black Hole
  Bài viết
  824

  Thứ nhất cách trình bày ko rõ rành, ko thấy viết cái gì.
  hàm swap() sai.
  Ko hiểu bài muốn gì. Cho ví dụ để rõ vấn đề
  Come as guest...... stay as family......... because we're smiling together.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  1

  Đây là bài toán lập lịch gia công trên 2 máy sử dụng thuật toán johnson ai có thể giúp mình với

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  1

  Không ai giúp mình với à

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  44

  Mặc định Chào bạn,

  Đây là 1 bài cơ bản trên vn.spoj.pl: http://vn.spoj.pl/problems/NK2MFS/
  Gởi bạn source đã AC của mình.
  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. int n,a[10001],b[10001],n1[10001],n2[10001],so1=0,so2=0,nh[10001];
  3. void Doc();
  4. int Min(int x,int y);
  5. void ChonN();
  6.  
  7. void Sort(int y[10001],int x[10001],int l,int r);
  8. void XuLi();
  9. void Ghi();
  10.  
  11.  
  12. int main()
  13. {
  14.     Doc();  
  15.     XuLi();
  16.     Ghi();
  17.     return 0;    
  18. }
  19. void Doc()
  20. {
  21.  scanf("%d",&n);
  22.  int i;
  23.  for(i=1;i<=n;i++)
  24.                   scanf("%d",&a[i]);
  25.  for(i=1;i<=n;i++)
  26.                   scanf("%d",&b[i]);
  27. }
  28. int Min(int x,int y)
  29. {
  30.  return (x<=y?x:y);    
  31. }
  32. void ChonN()
  33. {
  34.  int i;
  35.  for(i=1;i<=n;i++){
  36.  if(a[i]==Min(a[i],b[i]))
  37.  {
  38.   so1++;
  39.   n1[so1]=i;                        
  40.  }  
  41.  else
  42.  {
  43.   so2++;
  44.   n2[so2]=i;    
  45.  }
  46.  
  47. }
  48. }
  49. void Sort(int y[10001],int x[10001],int l,int r)
  50. {
  51.      int t,p,g,mid,tam;
  52.      t=l;
  53.      p=r;
  54.      g=(t+p)/2;
  55.      mid=y[x[g]];
  56.      while(t<=p)
  57.      {
  58.       while(y[x[t]]<mid) t++;
  59.       while(y[x[p]]>mid) p--;
  60.       if(t<=p)
  61.       {
  62.        tam=x[t];
  63.        x[t]=x[p];
  64.        x[p]=tam;        
  65.        t++;
  66.        p--;
  67.       }              
  68.      }
  69.      if(l<p)Sort(y,x,l,p);
  70.      if(t<r)Sort(y,x,t,r);
  71. }
  72. void XuLi()
  73. {
  74.  int tam;
  75.  ChonN();
  76.  
  77.  Sort(a,n1,1,so1);
  78.  
  79.  Sort(b,n2,1,so2);
  80.  
  81.  int i=1,j=so2;
  82.  while(i<j)
  83.  {
  84.   tam=n2[i];
  85.   n2[i]=n2[j];
  86.   n2[j]=tam;
  87.   i++;
  88.   j--;          
  89.  }
  90.  
  91.    for(i=1;i<=so1;i++) nh[i]=n1[i];
  92.    for(i=1;i<=so2;i++)
  93.                       nh[so1+i]=n2[i];
  94. }
  95. void Ghi()
  96. {
  97.  long int to=0;
  98.    
  99.  int i;
  100.  long int sa,sb;
  101.  sa=a[nh[1]];
  102.  sb=a[nh[1]]+b[nh[1]];
  103.  for(i=2;i<=n;i++)
  104.  {
  105.   sa=sa+a[nh[i]];
  106.   if(sa>=sb) sb=sa+b[nh[i]];
  107.   else sb=sb+b[nh[i]];
  108.  }
  109.  printf("%d\n",sb);
  110.  for(i=1;i<=n;i++) printf("%d%s",nh[i]," ");
  111. }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  1

  cảm ơn bạn nhé mình sẽ nghiên cứu hì mình thử thay mergesort bằng mấy cái khác xem tk nhe
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi nobita300193 : 05-03-2012 lúc 10:33 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Sự cố Nhờ mod chuyển giúp bài "Sắp xếp số thứ tự ngay trong bảng của 1 database?" từ MySQL sang MSSQL giúp!
  Gửi bởi hu-xeko trong diễn đàn Ý kiến, đề xuất và khiếu nại
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-03-2012, 07:48 PM
 2. Mới nhập môn khó quá , cần trợ giúp [Vấn đề của bạn cần muốn giúp là gì ?]
  Gửi bởi cuingo212 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 22-10-2011, 08:43 AM
 3. Chương trình giúp một học sinh cấp 1 học phép nhân, xử lý hàm rand, giúp mình với?
  Gửi bởi chankx trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-05-2009, 08:52 PM
 4. Code giúp add một key vào registry, ai giúp em?
  Gửi bởi olavien trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 12-12-2007, 08:45 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn