Các bạn cho mình hỏi có cách nào mình cho các tabItem trong tabcontrol di chuyển được không, giống như tabstrip vậy đó, di chuyển vị trí của các tab, khi click chuột và kéo đi. Thanks!!!