Có ai giúp cho em code bài tậpp chuyển đổi từ hệ cơ số 10 sang các hệ cơ số khác dùng "Đệ quy" được không?
Bài tập của thầy: Nguyễn Tấn Trần Minh Khang.