Mình đang làm bài tập về các thuật toán sắp xếp, làm gần xong rồi mà còn 2 cái thuật toán này tìm mãi ko thấy tài liệu, tài liệu tiếng việt thì sơ sài, bằng tiếng anh thì mình ko hiểu cho lắm. Các bạn share cho mình với! thanks!!