Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Khai báo mảng họ tên trong struct ? sai chỗ nào ?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  1

  Exclamation Khai báo mảng họ tên trong struct ? sai chỗ nào ?

  Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  #include<iostream>
  typedef struct sv{
      char ht[30];
      int ns;
      float cc;
      sv *next;
  };
      sv *F;
  void nhap(char ht[],int ns,float cc){
     sv *p;
     p=new sv;
         (*p).ht=ht;
         (*p).ns=ns;
         (*p).cc=cc;
         (*p).next=F;
         F=p;
     }
  void lietke(sv *F)
  {
  	sv *p;
  	p=F;
  	while(p!=NULL)
  	{
  		printf("\nTen: %s",(*p).ht);
  		printf("\nNam sinh: %d",(*p).ns);
  		printf("\nChieu cao: %0.1f\n",(*p).cc);
  		p=(*p).next;
  	}
  }
  sv *vitri(int n,sv *F)
  {
  	int i=1;
  	sv *p;
  	p=F;
  	while((p!=NULL)&&(i<n))
  	{	
  		i++;
  		p=(*p).next;
  	}
  	return p;
  }
  void xoa(int n,sv *F)
  {
  	sv *p,*q;
  	if(F==NULL) printf("xau ko ton tai");
  	else{
  	if(n==1)
  	{
  		p=F;
  		F=(*p).next;
  		delete(p);
  	}
  	else {
  		q=vitri(n-1,F);
  		p=(*q).next;
  		*q=*p;
  		delete (p);
  	}
  }
  }
  sv *search(char x[30],sv *F)
  {
  	sv *p;
  	while((p!=NULL)&&(strcmp((x),((*p).ht)))!=0)
  	p=(*p).next;
  	return p;
  	if(p) printf("\nYes");
  	else printf("\nNo");
  }
  void chen(char ht[],int ns,float cc,sv *F,int n)
  {
  	sv *p,*q;
  	p=new sv;
  	(*p).ht=ht;
   	(*p).ns=ns;
   	(*p).cc=cc;
  	if(n==0)
  	{
  		(*p).next=F;
  		F=p;
  	}
  	else
  	{
  		q=vitri(n-1,F);
  		(*p).next=(*q).next;
  		(*q).next=p;
  	}
  }
  main()
  {
  	char b[30],g[30],x[30];
  	int a,m,n,h,y;
  	float z,k;
  	do{
     printf("\nNhap ht: ");scanf("%s",&x);
     printf("\nNhap ns: ");scanf("%d",&y);
     printf("\nNhap cc: ");scanf("%f",&z);
     nhap(x,y,z);
     printf("\nNhap 1 de tiep tuc, 0 dung lai: ");
     scanf("%d",&a);
     }
     while(a==1);
     printf("\n Danh sach vua nhap");
     lietke(F);
     printf("\nNhap vitri can xoa: ");
     scanf("%d",&n);
     xoa(n,F);
     lietke(F);
     printf("\nNhap vitri can chen: ");
     scanf("%d",&m);
     printf("\nNhap ten can chen: ");
     scanf("%s",&g);
     printf("\nNhap nam sinh can chen: ");
     scanf("%d",&h);
     printf("\nNhap chieu cao: ");
     scanf("%f",&k);
     chen(g,h,k,F,m);
     lietke(F);
     getch();
   }
  incompatible types in assignment of ‘char*’ to ‘char[30]
  E nghĩ mãi mà ko ra !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  552

  Hỏi rõ ràng cụ thể 1 tí nữa thì sẽ có người trả lời cho
  Um Mani Padme Hum...!!

Các đề tài tương tự

 1. Algorithm Cách khai báo mảng trong struct C#?
  Gửi bởi hungpaladin trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-04-2013, 09:58 AM
 2. Khai báo một struct trong 1 class như thế nào?
  Gửi bởi hoanglamth1 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 22-11-2011, 10:42 AM
 3. Cách khai báo con trỏ trong struct?
  Gửi bởi holechihieu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 31-05-2011, 01:12 PM
 4. Hàm trùng tên , Overloading function trong dll thì khai báo như nào và sử dụng như nào
  Gửi bởi mfc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 20-01-2011, 04:40 PM
 5. Lỗi trong bài sắp xếp họ tên trong struct theo abc.
  Gửi bởi ribbon trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 19-11-2010, 01:31 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn