ở trong cùng một project, giả sư có nhiều chương trình c nằm trong các tab khác nhau,thì mình không thể chạy được một chương trình, dù cho chương trình đó đúng hay sai, vì một trong các chương trình còn lại sai, không chạy được. giờ mình muốn hỏi là có cách nào để thay đổi cái này không, tức là trong một prolject thì dù cho một chương trình ko chạy, thì cũng không ảnh hưởng đến các chưong trình khác.
mong mọi người giải đáp giúp
thanks