Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Hook keyboard và mouse hook trong c# không cần code

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  361

  Mặc định Hook keyboard và mouse hook trong c# không cần code

  http://www.codeproject.com/Articles/7294/Processing-Global-Mouse-and-Keyboard-Hooks-in-C
  Chỉ cần copy file UserActivityHook.cs , tạo đối tượng theo ví dụ demo của nó (mấy dòng à ) , là chạy luôn (khỏi cần biết hook ), đối tượng của file này có 2 hàm tạo () , và (bool về mouse hook , bool về keyboard hook).
  Thích hook kiểu gì thì tạo kiểu đó nếu chỉ keyboar thì cho hàm tạo là:
  Code:
  actHook= new UserActivityHook(false , true);
  handle vào kiểu như
  Code:
  actHook.OnMouseActivity+=new MouseEventHandler(MouseMoved);
    actHook.KeyDown+=new KeyEventHandler(MyKeyDown);
    actHook.KeyPress+=new KeyPressEventHandler(MyKeyPress);
    actHook.KeyUp+=new KeyEventHandler(MyKeyUp);
  Rồi xử lý như sự kiệu keyup , down , press của textbox , muốn chặn phím nhấn thì cho e.handle=true; khi trong sự kiện keydown.
  trên link đó có code ví dụ đó , nhưng không hiểu sao khi cho mousehook thì lúc tắt nó đơ mấy giây rồi mới tắt
  Một lưu ý là để build đucợ phải vào property của project , chọn tab debug và bỏ chọn "Enable the Visual Studios hosting process"
  Blog tổng quan kiến thức về viễn thông : http://tongquanvienthong.blogspot.com/

  mSPDict từ điển android hỗ trợ liên kết tra trên các trình đọc sách điện tử và tra sách giấy thông qua camera
  http://www.tinhte.vn/threads/691731/

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  5

  Tuy nhiên tính ra chương trình của nó cũng chỉ là get ra position chứ hok phải set

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  13

  Hook Keyboard này chứ ghê lắm! Khoa KHKT Máy Tính Bách Khoa tpHCM cũng có vài gã đã viết phần mềm bằng C++ dùng cái nguyên lí này ăn cắp password Wifi của vài tiệm cafe sát bên rồi!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  1

  mà có ai biết lập trình chặn trước khi ấn phím trong ứng dụng khác để xử lí rồi trả lại, giống kiểu Unikey ấy (hem bit phải hem) chỉ heoluoi zới, còn gà lập trình quá . thanks

 5. #5
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  361

  trong sự kiện keyup hoặc down hoặc press set thuộc tính e.handle=true là nó sẽ chặn đứng không cho hiển thị và thực thi phím nhấn
  Blog tổng quan kiến thức về viễn thông : http://tongquanvienthong.blogspot.com/

  mSPDict từ điển android hỗ trợ liên kết tra trên các trình đọc sách điện tử và tra sách giấy thông qua camera
  http://www.tinhte.vn/threads/691731/

 6. #6
  Ngày gia nhập
  06 2013
  Bài viết
  6

  Mặc định Hook keyboard và mouse hook trong c# không cần code

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tienlbhoc Xem bài viết
  Chỉ cần copy file UserActivityHook.cs , tạo đối tượng theo ví dụ demo của nó (mấy dòng à )
  Hix sao mình vào cái link này mà ko đăng ký được, mình nhập đầy đủ rồi mà nó cứ đòi cung cấp email, cung cấp password.
  Bạn nào down rồi up lên lại cho mình với.
  Với lại bạn ơi, copy file UserActivityHook.cs rồi bỏ vào chỗ nào vậy.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Nơi ở
  Hải Phòng
  Bài viết
  68

  đây là nội dung file UserActivityHook.cs. Bạn tạo ra 1 file với tên y vậy trong project và paste đoạn này vào nhé

  Copy 2 phần nhé. K post đc dài bạn a

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Runtime.InteropServices;
  3. using System.Reflection;
  4. using System.Threading;
  5. using System.Windows.Forms;
  6. using System.ComponentModel;
  7.  
  8. namespace gma.System.Windows
  9. {
  10.     /// <summary>
  11.     /// This class allows you to tap keyboard and mouse and / or to detect their activity even when an
  12.     /// application runes in background or does not have any user interface at all. This class raises
  13.     /// common .NET events with KeyEventArgs and MouseEventArgs so you can easily retrive any information you need.
  14.     /// </summary>
  15.     public class UserActivityHook
  16.     {
  17.         #region Windows structure definitions
  18.  
  19.         /// <summary>
  20.         /// The POINT structure defines the x- and y- coordinates of a point.
  21.         /// </summary>
  22.         /// <remarks>
  23.         /// http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/gdi/rectangl_0tiq.asp
  24.         /// </remarks>
  25.         [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  26.         private class POINT
  27.         {
  28.             /// <summary>
  29.             /// Specifies the x-coordinate of the point.
  30.             /// </summary>
  31.             public int x;
  32.             /// <summary>
  33.             /// Specifies the y-coordinate of the point.
  34.             /// </summary>
  35.             public int y;
  36.         }
  37.  
  38.         /// <summary>
  39.         /// The MOUSEHOOKSTRUCT structure contains information about a mouse event passed to a WH_MOUSE hook procedure, MouseProc.
  40.         /// </summary>
  41.         /// <remarks>
  42.         /// http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/winui/winui/windowsuserinterface/windowing/hooks/hookreference/hookstructures/cwpstruct.asp
  43.         /// </remarks>
  44.         [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  45.         private class MouseHookStruct
  46.         {
  47.             /// <summary>
  48.             /// Specifies a POINT structure that contains the x- and y-coordinates of the cursor, in screen coordinates.
  49.             /// </summary>
  50.             public POINT pt;
  51.             /// <summary>
  52.             /// Handle to the window that will receive the mouse message corresponding to the mouse event.
  53.             /// </summary>
  54.             public int hwnd;
  55.             /// <summary>
  56.             /// Specifies the hit-test value. For a list of hit-test values, see the description of the WM_NCHITTEST message.
  57.             /// </summary>
  58.             public int wHitTestCode;
  59.             /// <summary>
  60.             /// Specifies extra information associated with the message.
  61.             /// </summary>
  62.             public int dwExtraInfo;
  63.         }
  64.  
  65.         /// <summary>
  66.         /// The MSLLHOOKSTRUCT structure contains information about a low-level keyboard input event.
  67.         /// </summary>
  68.         [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  69.         private class MouseLLHookStruct
  70.         {
  71.             /// <summary>
  72.             /// Specifies a POINT structure that contains the x- and y-coordinates of the cursor, in screen coordinates.
  73.             /// </summary>
  74.             public POINT pt;
  75.             /// <summary>
  76.             /// If the message is WM_MOUSEWHEEL, the high-order word of this member is the wheel delta.
  77.             /// The low-order word is reserved. A positive value indicates that the wheel was rotated forward,
  78.             /// away from the user; a negative value indicates that the wheel was rotated backward, toward the user.
  79.             /// One wheel click is defined as WHEEL_DELTA, which is 120.
  80.             ///If the message is WM_XBUTTONDOWN, WM_XBUTTONUP, WM_XBUTTONDBLCLK, WM_NCXBUTTONDOWN, WM_NCXBUTTONUP,
  81.             /// or WM_NCXBUTTONDBLCLK, the high-order word specifies which X button was pressed or released,
  82.             /// and the low-order word is reserved. This value can be one or more of the following values. Otherwise, mouseData is not used.
  83.             ///XBUTTON1
  84.             ///The first X button was pressed or released.
  85.             ///XBUTTON2
  86.             ///The second X button was pressed or released.
  87.             /// </summary>
  88.             public int mouseData;
  89.             /// <summary>
  90.             /// Specifies the event-injected flag. An application can use the following value to test the mouse flags. Value Purpose
  91.             ///LLMHF_INJECTED Test the event-injected flag.  
  92.             ///0
  93.             ///Specifies whether the event was injected. The value is 1 if the event was injected; otherwise, it is 0.
  94.             ///1-15
  95.             ///Reserved.
  96.             /// </summary>
  97.             public int flags;
  98.             /// <summary>
  99.             /// Specifies the time stamp for this message.
  100.             /// </summary>
  101.             public int time;
  102.             /// <summary>
  103.             /// Specifies extra information associated with the message.
  104.             /// </summary>
  105.             public int dwExtraInfo;
  106.         }
  107.  
  108.  
  109.         /// <summary>
  110.         /// The KBDLLHOOKSTRUCT structure contains information about a low-level keyboard input event.
  111.         /// </summary>
  112.         /// <remarks>
  113.         /// http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/winui/winui/windowsuserinterface/windowing/hooks/hookreference/hookstructures/cwpstruct.asp
  114.         /// </remarks>
  115.         [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  116.         private class KeyboardHookStruct
  117.         {
  118.             /// <summary>
  119.             /// Specifies a virtual-key code. The code must be a value in the range 1 to 254.
  120.             /// </summary>
  121.             public int vkCode;
  122.             /// <summary>
  123.             /// Specifies a hardware scan code for the key.
  124.             /// </summary>
  125.             public int scanCode;
  126.             /// <summary>
  127.             /// Specifies the extended-key flag, event-injected flag, context code, and transition-state flag.
  128.             /// </summary>
  129.             public int flags;
  130.             /// <summary>
  131.             /// Specifies the time stamp for this message.
  132.             /// </summary>
  133.             public int time;
  134.             /// <summary>
  135.             /// Specifies extra information associated with the message.
  136.             /// </summary>
  137.             public int dwExtraInfo;
  138.         }
  139.         #endregion
  140.  
  141.         #region Windows function imports
  142.         /// <summary>
  143.         /// The SetWindowsHookEx function installs an application-defined hook procedure into a hook chain.
  144.         /// You would install a hook procedure to monitor the system for certain types of events. These events
  145.         /// are associated either with a specific thread or with all threads in the same desktop as the calling thread.
  146.         /// </summary>
  147.         /// <param name="idHook">
  148.         /// [in] Specifies the type of hook procedure to be installed. This parameter can be one of the following values.
  149.         /// </param>
  150.         /// <param name="lpfn">
  151.         /// [in] Pointer to the hook procedure. If the dwThreadId parameter is zero or specifies the identifier of a
  152.         /// thread created by a different process, the lpfn parameter must point to a hook procedure in a dynamic-link
  153.         /// library (DLL). Otherwise, lpfn can point to a hook procedure in the code associated with the current process.
  154.         /// </param>
  155.         /// <param name="hMod">
  156.         /// [in] Handle to the DLL containing the hook procedure pointed to by the lpfn parameter.
  157.         /// The hMod parameter must be set to NULL if the dwThreadId parameter specifies a thread created by
  158.         /// the current process and if the hook procedure is within the code associated with the current process.
  159.         /// </param>
  160.         /// <param name="dwThreadId">
  161.         /// [in] Specifies the identifier of the thread with which the hook procedure is to be associated.
  162.         /// If this parameter is zero, the hook procedure is associated with all existing threads running in the
  163.         /// same desktop as the calling thread.
  164.         /// </param>
  165.         /// <returns>
  166.         /// If the function succeeds, the return value is the handle to the hook procedure.
  167.         /// If the function fails, the return value is NULL. To get extended error information, call GetLastError.
  168.         /// </returns>
  169.         /// <remarks>
  170.         /// http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/winui/winui/windowsuserinterface/windowing/hooks/hookreference/hookfunctions/setwindowshookex.asp
  171.         /// </remarks>
  172.         [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto,
  173.            CallingConvention = CallingConvention.StdCall, SetLastError = true)]
  174.         private static extern int SetWindowsHookEx(
  175.             int idHook,
  176.             HookProc lpfn,
  177.             IntPtr hMod,
  178.             int dwThreadId);
  179.  
  180.         /// <summary>
  181.         /// The UnhookWindowsHookEx function removes a hook procedure installed in a hook chain by the SetWindowsHookEx function.
  182.         /// </summary>
  183.         /// <param name="idHook">
  184.         /// [in] Handle to the hook to be removed. This parameter is a hook handle obtained by a previous call to SetWindowsHookEx.
  185.         /// </param>
  186.         /// <returns>
  187.         /// If the function succeeds, the return value is nonzero.
  188.         /// If the function fails, the return value is zero. To get extended error information, call GetLastError.
  189.         /// </returns>
  190.         /// <remarks>
  191.         /// http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/winui/winui/windowsuserinterface/windowing/hooks/hookreference/hookfunctions/setwindowshookex.asp
  192.         /// </remarks>
  193.         [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto,
  194.             CallingConvention = CallingConvention.StdCall, SetLastError = true)]
  195.         private static extern int UnhookWindowsHookEx(int idHook);
  196.  
  197.         /// <summary>
  198.         /// The CallNextHookEx function passes the hook information to the next hook procedure in the current hook chain.
  199.         /// A hook procedure can call this function either before or after processing the hook information.
  200.         /// </summary>
  201.         /// <param name="idHook">Ignored.</param>
  202.         /// <param name="nCode">
  203.         /// [in] Specifies the hook code passed to the current hook procedure.
  204.         /// The next hook procedure uses this code to determine how to process the hook information.
  205.         /// </param>
  206.         /// <param name="wParam">
  207.         /// [in] Specifies the wParam value passed to the current hook procedure.
  208.         /// The meaning of this parameter depends on the type of hook associated with the current hook chain.
  209.         /// </param>
  210.         /// <param name="lParam">
  211.         /// [in] Specifies the lParam value passed to the current hook procedure.
  212.         /// The meaning of this parameter depends on the type of hook associated with the current hook chain.
  213.         /// </param>
  214.         /// <returns>
  215.         /// This value is returned by the next hook procedure in the chain.
  216.         /// The current hook procedure must also return this value. The meaning of the return value depends on the hook type.
  217.         /// For more information, see the descriptions of the individual hook procedures.
  218.         /// </returns>
  219.         /// <remarks>
  220.         /// http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/winui/winui/windowsuserinterface/windowing/hooks/hookreference/hookfunctions/setwindowshookex.asp
  221.         /// </remarks>
  222.         [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto,
  223.              CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
  224.         private static extern int CallNextHookEx(
  225.             int idHook,
  226.             int nCode,
  227.             int wParam,
  228.             IntPtr lParam);
  229.  
  230.         /// <summary>
  231.         /// The CallWndProc hook procedure is an application-defined or library-defined callback
  232.         /// function used with the SetWindowsHookEx function. The HOOKPROC type defines a pointer
  233.         /// to this callback function. CallWndProc is a placeholder for the application-defined
  234.         /// or library-defined function name.
  235.         /// </summary>
  236.         /// <param name="nCode">
  237.         /// [in] Specifies whether the hook procedure must process the message.
  238.         /// If nCode is HC_ACTION, the hook procedure must process the message.
  239.         /// If nCode is less than zero, the hook procedure must pass the message to the
  240.         /// CallNextHookEx function without further processing and must return the
  241.         /// value returned by CallNextHookEx.
  242.         /// </param>
  243.         /// <param name="wParam">
  244.         /// [in] Specifies whether the message was sent by the current thread.
  245.         /// If the message was sent by the current thread, it is nonzero; otherwise, it is zero.
  246.         /// </param>
  247.         /// <param name="lParam">
  248.         /// [in] Pointer to a CWPSTRUCT structure that contains details about the message.
  249.         /// </param>
  250.         /// <returns>
  251.         /// If nCode is less than zero, the hook procedure must return the value returned by CallNextHookEx.
  252.         /// If nCode is greater than or equal to zero, it is highly recommended that you call CallNextHookEx
  253.         /// and return the value it returns; otherwise, other applications that have installed WH_CALLWNDPROC
  254.         /// hooks will not receive hook notifications and may behave incorrectly as a result. If the hook
  255.         /// procedure does not call CallNextHookEx, the return value should be zero.
  256.         /// </returns>
  257.         /// <remarks>
  258.         /// http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/winui/winui/windowsuserinterface/windowing/hooks/hookreference/hookfunctions/callwndproc.asp
  259.         /// </remarks>
  260.         private delegate int HookProc(int nCode, int wParam, IntPtr lParam);
  261.  
  262.         /// <summary>
  263.         /// The ToAscii function translates the specified virtual-key code and keyboard
  264.         /// state to the corresponding character or characters. The function translates the code
  265.         /// using the input language and physical keyboard layout identified by the keyboard layout handle.
  266.         /// </summary>
  267.         /// <param name="uVirtKey">
  268.         /// [in] Specifies the virtual-key code to be translated.
  269.         /// </param>
  270.         /// <param name="uScanCode">
  271.         /// [in] Specifies the hardware scan code of the key to be translated.
  272.         /// The high-order bit of this value is set if the key is up (not pressed).
  273.         /// </param>
  274.         /// <param name="lpbKeyState">
  275.         /// [in] Pointer to a 256-byte array that contains the current keyboard state.
  276.         /// Each element (byte) in the array contains the state of one key.
  277.         /// If the high-order bit of a byte is set, the key is down (pressed).
  278.         /// The low bit, if set, indicates that the key is toggled on. In this function,
  279.         /// only the toggle bit of the CAPS LOCK key is relevant. The toggle state
  280.         /// of the NUM LOCK and SCROLL LOCK keys is ignored.
  281.         /// </param>
  282.         /// <param name="lpwTransKey">
  283.         /// [out] Pointer to the buffer that receives the translated character or characters.
  284.         /// </param>
  285.         /// <param name="fuState">
  286.         /// [in] Specifies whether a menu is active. This parameter must be 1 if a menu is active, or 0 otherwise.
  287.         /// </param>
  288.         /// <returns>
  289.         /// If the specified key is a dead key, the return value is negative. Otherwise, it is one of the following values.
  290.         /// Value Meaning
  291.         /// 0 The specified virtual key has no translation for the current state of the keyboard.
  292.         /// 1 One character was copied to the buffer.
  293.         /// 2 Two characters were copied to the buffer. This usually happens when a dead-key character
  294.         /// (accent or diacritic) stored in the keyboard layout cannot be composed with the specified
  295.         /// virtual key to form a single character.
  296.         /// </returns>
  297.         /// <remarks>
  298.         /// http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/winui/winui/windowsuserinterface/userinput/keyboardinput/keyboardinputreference/keyboardinputfunctions/toascii.asp
  299.         /// </remarks>
  300.         [DllImport("user32")]
  301.         private static extern int ToAscii(
  302.             int uVirtKey,
  303.             int uScanCode,
  304.             byte[] lpbKeyState,
  305.             byte[] lpwTransKey,
  306.             int fuState);
  307.  
  308.         /// <summary>
  309.         /// The GetKeyboardState function copies the status of the 256 virtual keys to the
  310.         /// specified buffer.
  311.         /// </summary>
  312.         /// <param name="pbKeyState">
  313.         /// [in] Pointer to a 256-byte array that contains keyboard key states.
  314.         /// </param>
  315.         /// <returns>
  316.         /// If the function succeeds, the return value is nonzero.
  317.         /// If the function fails, the return value is zero. To get extended error information, call GetLastError.
  318.         /// </returns>
  319.         /// <remarks>
  320.         /// http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/winui/winui/windowsuserinterface/userinput/keyboardinput/keyboardinputreference/keyboardinputfunctions/toascii.asp
  321.         /// </remarks>
  322.         [DllImport("user32")]
  323.         private static extern int GetKeyboardState(byte[] pbKeyState);
  324.  
  325.         [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
  326.         private static extern short GetKeyState(int vKey);
  327.  
  328.         #endregion
  329.  
  330.         #region Windows constants
  331.  
  332.         //values from Winuser.h in Microsoft SDK.
  333.         /// <summary>
  334.         /// Windows NT/2000/XP: Installs a hook procedure that monitors low-level mouse input events.
  335.         /// </summary>
  336.         private const int WH_MOUSE_LL       = 14;
  337.         /// <summary>
  338.         /// Windows NT/2000/XP: Installs a hook procedure that monitors low-level keyboard  input events.
  339.         /// </summary>
  340.         private const int WH_KEYBOARD_LL    = 13;
  341.  
  342.         /// <summary>
  343.         /// Installs a hook procedure that monitors mouse messages. For more information, see the MouseProc hook procedure.
  344.         /// </summary>
  345.         private const int WH_MOUSE          = 7;
  346.         /// <summary>
  347.         /// Installs a hook procedure that monitors keystroke messages. For more information, see the KeyboardProc hook procedure.
  348.         /// </summary>
  349.         private const int WH_KEYBOARD       = 2;
  350.  
  351.         /// <summary>
  352.         /// The WM_MOUSEMOVE message is posted to a window when the cursor moves.
  353.         /// </summary>
  354.         private const int WM_MOUSEMOVE      = 0x200;
  355.         /// <summary>
  356.         /// The WM_LBUTTONDOWN message is posted when the user presses the left mouse button
  357.         /// </summary>
  358.         private const int WM_LBUTTONDOWN    = 0x201;
  359.         /// <summary>
  360.         /// The WM_RBUTTONDOWN message is posted when the user presses the right mouse button
  361.         /// </summary>
  362.         private const int WM_RBUTTONDOWN    = 0x204;
  363.         /// <summary>
  364.         /// The WM_MBUTTONDOWN message is posted when the user presses the middle mouse button
  365.         /// </summary>
  366.         private const int WM_MBUTTONDOWN    = 0x207;
  367.         /// <summary>
  368.         /// The WM_LBUTTONUP message is posted when the user releases the left mouse button
  369.         /// </summary>
  370.         private const int WM_LBUTTONUP      = 0x202;
  371.         /// <summary>
  372.         /// The WM_RBUTTONUP message is posted when the user releases the right mouse button
  373.         /// </summary>
  374.         private const int WM_RBUTTONUP      = 0x205;
  375.         /// <summary>
  376.         /// The WM_MBUTTONUP message is posted when the user releases the middle mouse button
  377.         /// </summary>
  378.         private const int WM_MBUTTONUP      = 0x208;
  379.         /// <summary>
  380.         /// The WM_LBUTTONDBLCLK message is posted when the user double-clicks the left mouse button
  381.         /// </summary>
  382.         private const int WM_LBUTTONDBLCLK  = 0x203;
  383.         /// <summary>
  384.         /// The WM_RBUTTONDBLCLK message is posted when the user double-clicks the right mouse button
  385.         /// </summary>
  386.         private const int WM_RBUTTONDBLCLK  = 0x206;
  387.         /// <summary>
  388.         /// The WM_RBUTTONDOWN message is posted when the user presses the right mouse button
  389.         /// </summary>
  390.         private const int WM_MBUTTONDBLCLK  = 0x209;
  391.         /// <summary>
  392.         /// The WM_MOUSEWHEEL message is posted when the user presses the mouse wheel.
  393.         /// </summary>
  394.         private const int WM_MOUSEWHEEL     = 0x020A;
  395.  
  396.         /// <summary>
  397.         /// The WM_KEYDOWN message is posted to the window with the keyboard focus when a nonsystem
  398.         /// key is pressed. A nonsystem key is a key that is pressed when the ALT key is not pressed.
  399.         /// </summary>
  400.         private const int WM_KEYDOWN = 0x100;
  401.         /// <summary>
  402.         /// The WM_KEYUP message is posted to the window with the keyboard focus when a nonsystem
  403.         /// key is released. A nonsystem key is a key that is pressed when the ALT key is not pressed,
  404.         /// or a keyboard key that is pressed when a window has the keyboard focus.
  405.         /// </summary>
  406.         private const int WM_KEYUP = 0x101;
  407.         /// <summary>
  408.         /// The WM_SYSKEYDOWN message is posted to the window with the keyboard focus when the user
  409.         /// presses the F10 key (which activates the menu bar) or holds down the ALT key and then
  410.         /// presses another key. It also occurs when no window currently has the keyboard focus;
  411.         /// in this case, the WM_SYSKEYDOWN message is sent to the active window. The window that
  412.         /// receives the message can distinguish between these two contexts by checking the context
  413.         /// code in the lParam parameter.
  414.         /// </summary>
  415.         private const int WM_SYSKEYDOWN = 0x104;
  416.         /// <summary>
  417.         /// The WM_SYSKEYUP message is posted to the window with the keyboard focus when the user
  418.         /// releases a key that was pressed while the ALT key was held down. It also occurs when no
  419.         /// window currently has the keyboard focus; in this case, the WM_SYSKEYUP message is sent
  420.         /// to the active window. The window that receives the message can distinguish between
  421.         /// these two contexts by checking the context code in the lParam parameter.
  422.         /// </summary>
  423.         private const int WM_SYSKEYUP = 0x105;
  424.  
  425.         private const byte VK_SHIFT     = 0x10;
  426.         private const byte VK_CAPITAL   = 0x14;
  427.         private const byte VK_NUMLOCK   = 0x90;
  428.  
  429.         #endregion
  430.  
  431.         /// <summary>
  432.         /// Creates an instance of UserActivityHook object and sets mouse and keyboard hooks.
  433.         /// </summary>
  434.         /// <exception cref="Win32Exception">Any windows problem.</exception>
  435.         public UserActivityHook()
  436.         {
  437.             Start();
  438.         }
  439.  
  440.         /// <summary>
  441.         /// Creates an instance of UserActivityHook object and installs both or one of mouse and/or keyboard hooks and starts rasing events
  442.         /// </summary>
  443.         /// <param name="InstallMouseHook"><b>true</b> if mouse events must be monitored</param>
  444.         /// <param name="InstallKeyboardHook"><b>true</b> if keyboard events must be monitored</param>
  445.         /// <exception cref="Win32Exception">Any windows problem.</exception>
  446.         /// <remarks>
  447.         /// To create an instance without installing hooks call new UserActivityHook(false, false)
  448.         /// </remarks>
  449.         public UserActivityHook(bool InstallMouseHook, bool InstallKeyboardHook)
  450.         {
  451.             Start(InstallMouseHook, InstallKeyboardHook);
  452.         }
  453.  
  454.         /// <summary>
  455.         /// Destruction.
  456.         /// </summary>
  457.         ~UserActivityHook()
  458.         {
  459.             //uninstall hooks and do not throw exceptions
  460.             Stop(true, true, false);
  461.         }
  462.  
  463.         /// <summary>
  464.         /// Occurs when the user moves the mouse, presses any mouse button or scrolls the wheel
  465.         /// </summary>
  466.         public event MouseEventHandler OnMouseActivity;
  467.         /// <summary>
  468.         /// Occurs when the user presses a key
  469.         /// </summary>
  470.         public event KeyEventHandler KeyDown;
  471.         /// <summary>
  472.         /// Occurs when the user presses and releases
  473.         /// </summary>
  474.         public event KeyPressEventHandler KeyPress;
  475.         /// <summary>
  476.         /// Occurs when the user releases a key
  477.         /// </summary>
  478.         public event KeyEventHandler KeyUp;
  479.  
  480.  
  481.         /// <summary>
  482.         /// Stores the handle to the mouse hook procedure.
  483.         /// </summary>
  484.         private int hMouseHook = 0;
  485.         /// <summary>
  486.         /// Stores the handle to the keyboard hook procedure.
  487.         /// </summary>
  488.         private int hKeyboardHook = 0;
  489.  
  490.  
  491.         /// <summary>
  492.         /// Declare MouseHookProcedure as HookProc type.
  493.         /// </summary>
  494.         private static HookProc MouseHookProcedure;
  495.         /// <summary>
  496.         /// Declare KeyboardHookProcedure as HookProc type.
  497.         /// </summary>
  498.         private static HookProc KeyboardHookProcedure;
  499.  
  500.  
  501.         /// <summary>
  502.         /// Installs both mouse and keyboard hooks and starts rasing events
  503.         /// </summary>
  504.         /// <exception cref="Win32Exception">Any windows problem.</exception>
  505.         public void Start()
  506.         {
  507.             this.Start(true, true);
  508.         }

 8. #8
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Nơi ở
  Hải Phòng
  Bài viết
  68

  Phan 2
  Visual C# Code:
  1.         /// <summary>
  2.         /// Installs both or one of mouse and/or keyboard hooks and starts rasing events
  3.         /// </summary>
  4.         /// <param name="InstallMouseHook"><b>true</b> if mouse events must be monitored</param>
  5.         /// <param name="InstallKeyboardHook"><b>true</b> if keyboard events must be monitored</param>
  6.         /// <exception cref="Win32Exception">Any windows problem.</exception>
  7.         public void Start(bool InstallMouseHook, bool InstallKeyboardHook)
  8.         {
  9.             // install Mouse hook only if it is not installed and must be installed
  10.             if (hMouseHook == 0 && InstallMouseHook)
  11.             {
  12.                 // Create an instance of HookProc.
  13.                 MouseHookProcedure = new HookProc(MouseHookProc);
  14.                 //install hook
  15.                 hMouseHook = SetWindowsHookEx(
  16.                     WH_MOUSE_LL,
  17.                     MouseHookProcedure,
  18.                     Marshal.GetHINSTANCE(
  19.                         Assembly.GetExecutingAssembly().GetModules()[0]),
  20.                     0);
  21.                 //If SetWindowsHookEx fails.
  22.                 if (hMouseHook == 0)
  23.                 {
  24.                     //Returns the error code returned by the last unmanaged function called using platform invoke that has the DllImportAttribute.SetLastError flag set.
  25.                     int errorCode = Marshal.GetLastWin32Error();
  26.                     //do cleanup
  27.                     Stop(true, false, false);
  28.                     //Initializes and throws a new instance of the Win32Exception class with the specified error.
  29.                     throw new Win32Exception(errorCode);
  30.                 }
  31.             }
  32.  
  33.             // install Keyboard hook only if it is not installed and must be installed
  34.             if (hKeyboardHook == 0 && InstallKeyboardHook)
  35.             {
  36.                 // Create an instance of HookProc.
  37.                 KeyboardHookProcedure = new HookProc(KeyboardHookProc);
  38.                 //install hook
  39.                 hKeyboardHook = SetWindowsHookEx(
  40.                     WH_KEYBOARD_LL,
  41.                     KeyboardHookProcedure,
  42.                     Marshal.GetHINSTANCE(
  43.                     Assembly.GetExecutingAssembly().GetModules()[0]),
  44.                     0);
  45.                 //If SetWindowsHookEx fails.
  46.                 if (hKeyboardHook == 0)
  47.                 {
  48.                     //Returns the error code returned by the last unmanaged function called using platform invoke that has the DllImportAttribute.SetLastError flag set.
  49.                     int errorCode = Marshal.GetLastWin32Error();
  50.                     //do cleanup
  51.                     Stop(false, true, false);
  52.                     //Initializes and throws a new instance of the Win32Exception class with the specified error.
  53.                     throw new Win32Exception(errorCode);
  54.                 }
  55.             }
  56.         }
  57.  
  58.         /// <summary>
  59.         /// Stops monitoring both mouse and keyboard events and rasing events.
  60.         /// </summary>
  61.         /// <exception cref="Win32Exception">Any windows problem.</exception>
  62.         public void Stop()
  63.         {
  64.             this.Stop(true, true, true);
  65.         }
  66.  
  67.         /// <summary>
  68.         /// Stops monitoring both or one of mouse and/or keyboard events and rasing events.
  69.         /// </summary>
  70.         /// <param name="UninstallMouseHook"><b>true</b> if mouse hook must be uninstalled</param>
  71.         /// <param name="UninstallKeyboardHook"><b>true</b> if keyboard hook must be uninstalled</param>
  72.         /// <param name="ThrowExceptions"><b>true</b> if exceptions which occured during uninstalling must be thrown</param>
  73.         /// <exception cref="Win32Exception">Any windows problem.</exception>
  74.         public void Stop(bool UninstallMouseHook, bool UninstallKeyboardHook, bool ThrowExceptions)
  75.         {
  76.             //if mouse hook set and must be uninstalled
  77.             if (hMouseHook != 0 && UninstallMouseHook)
  78.             {
  79.                 //uninstall hook
  80.                 int retMouse = UnhookWindowsHookEx(hMouseHook);
  81.                 //reset invalid handle
  82.                 hMouseHook = 0;
  83.                 //if failed and exception must be thrown
  84.                 if (retMouse == 0 && ThrowExceptions)
  85.                 {
  86.                     //Returns the error code returned by the last unmanaged function called using platform invoke that has the DllImportAttribute.SetLastError flag set.
  87.                     int errorCode = Marshal.GetLastWin32Error();
  88.                     //Initializes and throws a new instance of the Win32Exception class with the specified error.
  89.                     throw new Win32Exception(errorCode);
  90.                 }
  91.             }
  92.  
  93.             //if keyboard hook set and must be uninstalled
  94.             if (hKeyboardHook != 0 && UninstallKeyboardHook)
  95.             {
  96.                 //uninstall hook
  97.                 int retKeyboard = UnhookWindowsHookEx(hKeyboardHook);
  98.                 //reset invalid handle
  99.                 hKeyboardHook = 0;
  100.                 //if failed and exception must be thrown
  101.                 if (retKeyboard == 0 && ThrowExceptions)
  102.                 {
  103.                     //Returns the error code returned by the last unmanaged function called using platform invoke that has the DllImportAttribute.SetLastError flag set.
  104.                     int errorCode = Marshal.GetLastWin32Error();
  105.                     //Initializes and throws a new instance of the Win32Exception class with the specified error.
  106.                     throw new Win32Exception(errorCode);
  107.                 }
  108.             }
  109.         }
  110.  
  111.  
  112.         /// <summary>
  113.         /// A callback function which will be called every time a mouse activity detected.
  114.         /// </summary>
  115.         /// <param name="nCode">
  116.         /// [in] Specifies whether the hook procedure must process the message.
  117.         /// If nCode is HC_ACTION, the hook procedure must process the message.
  118.         /// If nCode is less than zero, the hook procedure must pass the message to the
  119.         /// CallNextHookEx function without further processing and must return the
  120.         /// value returned by CallNextHookEx.
  121.         /// </param>
  122.         /// <param name="wParam">
  123.         /// [in] Specifies whether the message was sent by the current thread.
  124.         /// If the message was sent by the current thread, it is nonzero; otherwise, it is zero.
  125.         /// </param>
  126.         /// <param name="lParam">
  127.         /// [in] Pointer to a CWPSTRUCT structure that contains details about the message.
  128.         /// </param>
  129.         /// <returns>
  130.         /// If nCode is less than zero, the hook procedure must return the value returned by CallNextHookEx.
  131.         /// If nCode is greater than or equal to zero, it is highly recommended that you call CallNextHookEx
  132.         /// and return the value it returns; otherwise, other applications that have installed WH_CALLWNDPROC
  133.         /// hooks will not receive hook notifications and may behave incorrectly as a result. If the hook
  134.         /// procedure does not call CallNextHookEx, the return value should be zero.
  135.         /// </returns>
  136.         private int MouseHookProc(int nCode, int wParam, IntPtr lParam)
  137.         {
  138.             // if ok and someone listens to our events
  139.             if ((nCode >= 0) && (OnMouseActivity != null))
  140.             {
  141.                 //Marshall the data from callback.
  142.                 MouseLLHookStruct mouseHookStruct = (MouseLLHookStruct)Marshal.PtrToStructure(lParam, typeof(MouseLLHookStruct));
  143.  
  144.                 //detect button clicked
  145.                 MouseButtons button = MouseButtons.None;
  146.                 short mouseDelta = 0;
  147.                 switch (wParam)
  148.                 {
  149.                     case WM_LBUTTONDOWN:
  150.                         //case WM_LBUTTONUP:
  151.                         //case WM_LBUTTONDBLCLK:
  152.                         button = MouseButtons.Left;
  153.                         break;
  154.                     case WM_RBUTTONDOWN:
  155.                         //case WM_RBUTTONUP:
  156.                         //case WM_RBUTTONDBLCLK:
  157.                         button = MouseButtons.Right;
  158.                         break;
  159.                     case WM_MOUSEWHEEL:
  160.                         //If the message is WM_MOUSEWHEEL, the high-order word of mouseData member is the wheel delta.
  161.                         //One wheel click is defined as WHEEL_DELTA, which is 120.
  162.                         //(value >> 16) & 0xffff; retrieves the high-order word from the given 32-bit value
  163.                         mouseDelta = (short)((mouseHookStruct.mouseData >> 16) & 0xffff);
  164.                         //TODO: X BUTTONS (I havent them so was unable to test)
  165.                         //If the message is WM_XBUTTONDOWN, WM_XBUTTONUP, WM_XBUTTONDBLCLK, WM_NCXBUTTONDOWN, WM_NCXBUTTONUP,
  166.                         //or WM_NCXBUTTONDBLCLK, the high-order word specifies which X button was pressed or released,
  167.                         //and the low-order word is reserved. This value can be one or more of the following values.
  168.                         //Otherwise, mouseData is not used.
  169.                         break;
  170.                 }
  171.  
  172.                 //double clicks
  173.                 int clickCount = 0;
  174.                 if (button != MouseButtons.None)
  175.                     if (wParam == WM_LBUTTONDBLCLK || wParam == WM_RBUTTONDBLCLK) clickCount = 2;
  176.                     else clickCount = 1;
  177.  
  178.                 //generate event
  179.                  MouseEventArgs e = new MouseEventArgs(
  180.                                                     button,
  181.                                                     clickCount,
  182.                                                     mouseHookStruct.pt.x,
  183.                                                     mouseHookStruct.pt.y,
  184.                                                     mouseDelta);
  185.                 //raise it
  186.                 OnMouseActivity(this, e);
  187.             }
  188.             //call next hook
  189.             return CallNextHookEx(hMouseHook, nCode, wParam, lParam);
  190.         }
  191.  
  192.         /// <summary>
  193.         /// A callback function which will be called every time a keyboard activity detected.
  194.         /// </summary>
  195.         /// <param name="nCode">
  196.         /// [in] Specifies whether the hook procedure must process the message.
  197.         /// If nCode is HC_ACTION, the hook procedure must process the message.
  198.         /// If nCode is less than zero, the hook procedure must pass the message to the
  199.         /// CallNextHookEx function without further processing and must return the
  200.         /// value returned by CallNextHookEx.
  201.         /// </param>
  202.         /// <param name="wParam">
  203.         /// [in] Specifies whether the message was sent by the current thread.
  204.         /// If the message was sent by the current thread, it is nonzero; otherwise, it is zero.
  205.         /// </param>
  206.         /// <param name="lParam">
  207.         /// [in] Pointer to a CWPSTRUCT structure that contains details about the message.
  208.         /// </param>
  209.         /// <returns>
  210.         /// If nCode is less than zero, the hook procedure must return the value returned by CallNextHookEx.
  211.         /// If nCode is greater than or equal to zero, it is highly recommended that you call CallNextHookEx
  212.         /// and return the value it returns; otherwise, other applications that have installed WH_CALLWNDPROC
  213.         /// hooks will not receive hook notifications and may behave incorrectly as a result. If the hook
  214.         /// procedure does not call CallNextHookEx, the return value should be zero.
  215.         /// </returns>
  216.         private int KeyboardHookProc(int nCode, Int32 wParam, IntPtr lParam)
  217.         {
  218.             //indicates if any of underlaing events set e.Handled flag
  219.             bool handled = false;
  220.             //it was ok and someone listens to events
  221.             if ((nCode >= 0) && (KeyDown != null || KeyUp != null || KeyPress != null))
  222.             {
  223.                 //read structure KeyboardHookStruct at lParam
  224.                 KeyboardHookStruct MyKeyboardHookStruct = (KeyboardHookStruct)Marshal.PtrToStructure(lParam, typeof(KeyboardHookStruct));
  225.                 //raise KeyDown
  226.                 if (KeyDown != null && (wParam == WM_KEYDOWN || wParam == WM_SYSKEYDOWN))
  227.                 {
  228.                     Keys keyData = (Keys)MyKeyboardHookStruct.vkCode;
  229.                     KeyEventArgs e = new KeyEventArgs(keyData);
  230.                     KeyDown(this, e);
  231.                     handled = handled || e.Handled;
  232.                 }
  233.  
  234.                 // raise KeyPress
  235.                 if (KeyPress != null && wParam == WM_KEYDOWN)
  236.                 {
  237.                     bool isDownShift = ((GetKeyState(VK_SHIFT) & 0x80) == 0x80 ? true : false);
  238.                     bool isDownCapslock = (GetKeyState(VK_CAPITAL) != 0 ? true : false);
  239.  
  240.                     byte[] keyState = new byte[256];
  241.                     GetKeyboardState(keyState);
  242.                     byte[] inBuffer = new byte[2];
  243.                     if (ToAscii(MyKeyboardHookStruct.vkCode,
  244.                               MyKeyboardHookStruct.scanCode,
  245.                               keyState,
  246.                               inBuffer,
  247.                               MyKeyboardHookStruct.flags) == 1)
  248.                     {
  249.                         char key = (char)inBuffer[0];
  250.                         if ((isDownCapslock ^ isDownShift) && Char.IsLetter(key)) key = Char.ToUpper(key);
  251.                         KeyPressEventArgs e = new KeyPressEventArgs(key);
  252.                         KeyPress(this, e);
  253.                         handled = handled || e.Handled;
  254.                     }
  255.                 }
  256.  
  257.                 // raise KeyUp
  258.                 if (KeyUp != null && (wParam == WM_KEYUP || wParam == WM_SYSKEYUP))
  259.                 {
  260.                     Keys keyData = (Keys)MyKeyboardHookStruct.vkCode;
  261.                     KeyEventArgs e = new KeyEventArgs(keyData);
  262.                     KeyUp(this, e);
  263.                     handled = handled || e.Handled;
  264.                 }
  265.  
  266.             }
  267.  
  268.             //if event handled in application do not handoff to other listeners
  269.             if (handled)
  270.                 return 1;
  271.             else
  272.                 return CallNextHookEx(hKeyboardHook, nCode, wParam, lParam);
  273.         }
  274.     }
  275. }

Các đề tài tương tự

 1. Mouse hook system-wide lại chạy như local hook ???
  Gửi bởi nguoixanh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-11-2013, 04:02 PM
 2. Mouse hook system-wide lại chạy như local hook ???
  Gửi bởi nguoixanh trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-11-2013, 03:01 PM
 3. Hướng dẫn cài đặt Low-Level Keyboard Hook trong C#
  Gửi bởi Yin Yang trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 14-08-2011, 03:44 PM
 4. hook keyboard trong VC++ không được :(
  Gửi bởi Con Nít trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 13-11-2010, 08:53 PM
 5. Module32First Trong Hook Mouse Luôn Bị GetLastError 24
  Gửi bởi honey trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 06-10-2010, 09:59 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn