Cộng đồng C Việt yêu cầu bạn cung cấp email có thể gửi và nhận được các email và phải là email của bạn mới có thể tiến hành kích hoạt tài khoản của mình. Mỗi khi bạn đăng ký hoặc bạn thay đổi email bạn sẽ nhận được một email kích hoạt tài khoản của mình trong vòng 1 vài phút. Bạn phải thực hiện việc kích hoạt này, bạn mới có thể post bài viết lên cộng đồng C Việt

Một số email gửi đến từ cộng đồng C Việt sẽ có khả năng nằm trong hộp 'Spam'. Do đó bạn cần kiểm tra kỹ cả hộp 'Spam' của mình. Nếu bạn muốn nhận các email vào Inbox, hoặc để cho Outlook hỗ trợ, hãy nhấn 'Not Spam' cho email gửi từ cộng đồng C Việt.

Nếu bạn 'nhỡ' điền sai email, hãy Đổi lại email cho chính xác bằng trang này. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi, hoặc bạn dùng chính email đã đăng ký và gửi cho chúng tôi một email đến support@congdongcviet.com.

Gần đây có rất nhiều người đăng ký, nhưng đã sử dụng email không hợp lệ để đăng ký.

Trong trường hợp bạn đã quên username hay password bạn đều có thể sử dụng chức năng "Đã quên password của bạn?" để tìm lại username hoặc xác lập lại password của bạn. Hoặc bạn cũng có thể tìm trong email mà chúng tôi đã gửi cho bạn khi đăng ký tham gia diễn đàn. Xin cảm ơn.

- Nếu bạn thay đổi email đã đăng ký bạn cũng phải kích hoạt lại tài khoản của mình. Do đó một số thành viên đã thay đổi email của mình vui lòng kích hoạt lại khoản của mình trong thời gian sớm nhất!

Lưu ý:
- Cộng đồng C Việt không cung cấp email bạn đã cung cấp khi đăng ký cho bất cứ thành viên nào, tổ chức nào với bất cứ lý do gì.
- Chúng tôi tuyệt đối không sử dụng email của bạn để spam quảng cáo, hay spam danh hiệu của mình.