*Hack cf 1100 hack wall 1100
, hack one hit 1100,tàn hình , xuyên tường, nhảy cao, xfire
Hack Wall Đột Kích 1100,Hack oneHit CF 1100, Hack Vcoin Crossfire 1100, CF
1100, Hack Ghost CF 1100
hack wall 1100, hack wall 1100, hack ghost 1100, hack ghost 1100, hack
speed 1100, hack speed 1100, xfire 1100, xfire 1100, tàn hình , xuyên
tường, head shot, one hit,Hack cf 1100 Bắn xuyên tường Hack full đạn cf
1100 new fix lỗi bị diss fix hack kích khi phòng tắt kích trước khi
vào phòng game ấn f4 để có thể kích khi phòng tắt kích.

Link dowload : http://www.mediafire.com/?o7gwp6hunoux296

Link doawload :http://www.ziddu.com/download/187018...Fmodz.rar.html
Hướng Dẫn Sử Dụng :
Hướng dẫn
Bước 1 : dowload về giải nén mục hack ra va copy vào thư mục CF Sao Đó
bạn click vào mục vCFknight1.1_Full-HackCf_TGT sau đó đợi load phiên
bản.load song bạn vào CF như bình thường
Bước 2 vào CF bình thường. Hotkeys Hack ! INSERT.
Nếu bạn gập trường hợp Hack tool has been detected. Thì bạn hãy bật chế độ:
Fix Disconnect – Sau Đó Crtl T để trở lại bình thường !
Chỉ Fixđược Hack tool Has Been detected ở ngoài kênh và phòng chờ thoi ,
chứ ko fix dc trong phòng tham gia và trận đấu bạn nhớ nhé !
Bug Map Đấu Dao: Nhấn SHIFT – Đè nút SHIFT trước khi ấn nút Tạo Phòng, và
buôn ra sau khi tạo phòng xong

Link dowload :http://www.mediafire.com/?o7gwp6hunoux296

Link doawload :http://www.ziddu.com/download/187018...CFmodz.rar.htm
chúc các bạn chơi game vui vẻ nha.. hack dc nhớ tk minh 1 cái mình
sẽ cố gắng up những bản hack mới nhất cho các bạn cùng sài !!