Hôm nay, khi khởi động Dev C, mở một trang mới ra thì cái Dev C của mình bị hiện tượng như hình dưới.
Bạn nào có kinh nghiệm khắc phục chỉ mình với nha!!