Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Quản lý TK Ngân hàng

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Bài viết
  0

  Mặc định Quản lý TK Ngân hàng

  ko the chay dc chuong trinh
  Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<ctype.h>
  #include<stream.h>
  typedef struct TaiKhoan
  {
  	int Ma;
  	char Ten;
  	char CMND;
  	double Tien;
  }TK;
  typedef struct node
  {
  	TK data;
  	node *next;
  };
  struct list
  {
      node *head;
      node *tail;
  };
  
  node *getnode(TK tk)
  {
     node *p;
     p=new(node);
     if(p==NULL)
     {
       printf("\n khong du bo nho");
       return NULL;
     }
     p->data=tk;
     p->next=NULL;
     return p;
     
  }
  int taoList(list &l)
  {
     l.head=l.tail=NULL;
  }
  int themdau(list &l,node *p)
  {		
     if(l.head==NULL)
     {
       l.head=l.tail=p;
     }
     else
     {
       p->next=l.head;
       l.head=p;
     }
  }
  node* chendau(list &l,TK x)
  {
  	node*p=getnode(x);
  	if(p==NULL)
  	return NULL;
  	if(l.head==NULL)
  	{
  		l.head=p;
  		l.tail=l.head;
  	}
  	else
  	{
  		p->next=l.head;
  		l.head=p;
  	}
  	return p;
  }
  node* tim(list &l,int &key)
  {
  	node*p;
  	p=l.head;
  	while(p!=NULL&&p->data.Ma!=key)
  	{
  		if(p->data.Ma==key)
  		return p;
  		else
  		p->next;
  	}
  }
  int xoaDS(list &l)
  {
  	node*p;
  	p=l.head;
  	while(p!=NULL)
  	{
  		delete p;
  		p->next;
  	}
  }
  int xoaKH(list &l,int key)
  {	
  	cout<<"nhap so ma tk";
  	cin>>key;
  	node*p;
  	p=tim(l,key);
  	delete p;
  }
  int in(node*p)
  {
  	cout<<"-------------------------------------------------------------";
  	cout<<"Ma So TK tai khoan:"<<p->data.Ma;
  	cout<<"Ho va Ten chu TK:"<<p->data.Ten;
  	cout<<"So CMND cua chu TK:"<<p->data.CMND;
  	cout<<"So tien trong TK:"<<p->data.Tien;
  }
  int inDS(list &l)
  {
  	node*p;
  	p=l.head;
  	while (p!=NULL)
  	{
  		in(p);
  		p->next;
  	}
  }
  int inKH(list &l,int key)
  {
  		cout<<"nhap so ma tk";
  	cin>>key;
  	node*p;
  	p=tim(l,key);
  	in(p);
  }
  int nhap(list &l)
  {	
      node*p;
  	TK tk;
  	cout<<"Nhap Ma tai khoan";cin>>(p->data.Ma);
  	cout<<"Nhap Ten tai khoan";cin>>(p->data.Ten);
  	cout<<"Nhap CMND tai khoan";cin>>(p->data.CMND);
  	cout<<"Nhap Tien tai khoan";cin>>(p->data.Tien);
  	p=getnode(tk);
  }
  int nhapTK(list &l,node* x)
  {	
  	int n;
  	cout<<"nhap so luong tai khoan";
  	cin>>n;
  	for (int i=0;i<n;i++)
  	{
  		nhap(l,x);
  		themdau(l,x);
  	}
  }
  int main()
  {
  	TK x;
  	list l;
  	node*p;
  	int chon;
  	do
  	{
  		cout<<"\n=====MENU======";
  		cout<<"\n0.THOAT ";
  		cout<<"\n1.NHAP TK ";
  		cout<<"\n2.XEM LIST TK";
  		cout<<"\n3.XEM 1 TK ";
  		cout<<"\n4.XOA DS ";
  		cout<<"\n5.XOA 1 TK ";
  		cout<<"\nMoi Ban Chon : ";
  		cin>>chon;
  		switch(chon)
  		{
  			case 1:	nhapTK;
  			case 2: inDS;
  			case 3: inKH;
  			case 4: xoaDS;
  			case 5: xoaKH;
  
  			
  		}
  	}
  	while(chon!=0);
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi tkhanhdat : 09-03-2012 lúc 10:34 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Bài viết
  0

  up ! ko ai giup het a

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 22-06-2012, 08:57 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 22-06-2012, 08:50 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 22-06-2012, 07:52 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 22-06-2012, 07:50 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 22-06-2012, 07:49 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn