Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Hóa đơn

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2010
  Bài viết
  1

  Mặc định Hóa đơn

  em có đoạn code thế này, ko hiểu sao chạy tới phần void tinh() lại chạy ko đúng, nhap mahang la ABCDEF vào thì chẳng thay đổi đơn giá gì cả, các cao thủ giúp giùm em với
  #include<iostream.h>
  struct SANPHAM
  {
  float soluong;
  char tensanpham[20];
  float dongia;
  char mahang[7];
  };
  struct HOADON
  {
  SANPHAM sanpham[100];
  float thanhtien;
  int thutusanpham;
  };
  HOADON a;
  void nhap()
  {
  int i;
  char ch;
  i=0;
  do
  {
  cout<<"Nhap san pham thu "<<i+1<<endl;
  cout<<"ten san pham: ";
  cin.getline(a.sanpham[i].tensanpham,20);
  cout<<"so luong: ";
  cin>>a.sanpham[i].soluong;
  cout<<"don gia: ";
  cin>>a.sanpham[i].dongia;
  cin.ignore(1);
  cout<<"ma hang: ";
  cin.getline(a.sanpham[i].mahang,7);
  i++;
  cout<<"Co nhap nua khong (Y/N): ";
  cin>>ch;
  cin.ignore(1);
  }while ((ch=='Y')||(ch=='y'));
  a.thutusanpham=i;
  }
  void tinh()
  {
  int i=0;
  a.thanhtien=0;
  do
  {
  if (a.sanpham[i].mahang == "ABCDEF") a.sanpham[i].dongia=a.sanpham[i].dongia*0.9;
  else if (a.sanpham[i].mahang == "GHIJXZ") a.sanpham[i].dongia=a.sanpham[i].dongia*0.85;
  else if (a.sanpham[i].mahang == "KLMNOP") a.sanpham[i].dongia=a.sanpham[i].dongia*0.8;
  a.thanhtien+=a.sanpham[i].dongia*a.sanpham[i].soluong;
  i++;
  }while (i<a.thutusanpham);
  }
  void xuat()
  {
  int i=0;
  do
  {
  cout<<"san pham "<<i+1<<endl;
  cout<<"ten san pham : "<<a.sanpham[i].tensanpham<<endl;
  cout<<"don gia: "<<a.sanpham[i].dongia<<endl;
  cout<<"so luong: "<<a.sanpham[i].soluong<<endl;
  cout<<"ma hang: "<<a.sanpham[i].mahang<<endl;
  i++;
  }while (i<a.thutusanpham);
  cout<<a.thanhtien;
  }
  void main()
  {
  nhap();
  tinh();
  xuat();
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  Xanhpetecbua-Nga
  Bài viết
  34

  if (a.sanpham[i].mahang == "ABCDEF") a.sanpham[i].dongia=a.sanpham[i].dongia*0.9;
  else if (a.sanpham[i].mahang == "GHIJXZ") a.sanpham[i].dongia=a.sanpham[i].dongia*0.85;
  else if (a.sanpham[i].mahang == "KLMNOP") a.sanpham[i].dongia=a.sanpham[i].dongia*0.8;
  mấy câu lệnh này nó chẳng có ý nghĩa gì hết;
  ta sửa lại như sau:
  C Code:
  1. #include<string.h>
  2. ....
  3. if (strcmp(a.sanpham[i].mahang,"ABCDEF")==0) a.sanpham[i].dongia=a.sanpham[i].dongia*0.9;
  4. else if (strcmp(a.sanpham[i].mahang,"GHIJXZ")==0) a.sanpham[i].dongia=a.sanpham[i].dongia*0.85;
  5. else if (strcmp(a.sanpham[i].mahang,"KLMNOP")==0) a.sanpham[i].dongia=a.sanpham[i].dongia*0.8;
  so sánh;
  C Code:
  1. char s[]="ABCDEF";
  2. if(s[0]='A') //true
  3. if(s="ABCDEF")//false không thể so sánh hai sâu với nhau thêo kiểu này

Các đề tài tương tự

 1. Dịch vụ gửi hàng hóa đi Australia, gửi hàng hóa đi France, gửi hàng hóa đi Germany, gửi hàng hóa đi Janpan giá rẻ.
  Gửi bởi sales5ttico trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-07-2014, 02:51 PM
 2. Hội thảo công nghệ: Ảo hóa và các PMNM ảo hóa ứng dụng trong học
  Gửi bởi maryl trang trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-10-2012, 10:30 PM
 3. Công nghệ nhận dạng chữ viết, số hóa thông tin, giải pháp số hóa cho các doanh nghiệp
  Gửi bởi thepbac trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-04-2010, 09:51 AM
 4. Mã hóa trên C++ | Giúp mình kiểu mã hóa này?
  Gửi bởi attain11 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-05-2009, 10:16 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn