Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Tháp Hà Nội viết bằng C ở Graphic mode

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  Mặc định Tháp Hà Nội viết bằng C ở Graphic mode

  hôm nay cúp điện, buồn buồn viết chơi ^^
  demo với đĩa từ 1 -> 5, nếu số đĩa lớn hơn vẫn chạy đc. nhưng rất lâu mới kết thúc :P

  C Code:
  1. #include<graphics.h>
  2. #include<math.h>
  3. #include<dos.h>
  4. #include<alloc.h>
  5. #include<conio.h>
  6. #include<iostream.h>
  7.  
  8. #define DL 1 // delay
  9.  
  10. typedef struct Thap
  11. {
  12.     int x1,y1,x2,y2,x,y;
  13. };
  14.  
  15. class ThapHN
  16. {
  17.     private:
  18.         Thap *t;
  19.         int max,x,y;
  20.     public:
  21.  
  22.     ThapHN(int x,int y);
  23.  
  24.     void init(int solg);
  25.     void initvoid(int solg);
  26.  
  27.     friend void drawmove(ThapHN &a,ThapHN &b);
  28.  
  29.     friend void move(int solg,ThapHN &a,ThapHN &b,ThapHN &c)
  30.     {
  31.         if(solg==1)
  32.             drawmove(a,c);
  33.         else
  34.         {
  35.             move(solg-1,a,c,b);
  36.             move(1,a,b,c);
  37.             move(solg-1,b,a,c);
  38.         }
  39.     }
  40. };
  41.  
  42. ThapHN::ThapHN(int x,int y)
  43. {
  44.     t=NULL;
  45.     this->x=x;
  46.     this->y=y;
  47.     max=0;
  48. }
  49.  
  50. void ThapHN::init(int solg)
  51. {
  52.     line(x,y,x,80);
  53.     t=new Thap[solg];
  54.     for(int i=0;i<solg;++i)
  55.     {
  56.         t[i].x=x;t[i].y=y;
  57.         t[i].x1=x-100+i*20;
  58.         t[i].x2=x+100-i*20;
  59.         t[i].y1=y-20-20*i;
  60.         if(i==0)t[i].y2=y;
  61.         else t[i].y2=t[i-1].y1;
  62.  
  63.         setfillstyle(1,i+1);
  64.         bar(t[i].x1,t[i].y1,t[i].x2,t[i].y2);
  65.     }
  66.     max=solg-1;
  67. }
  68.  
  69. void ThapHN::initvoid(int solg)
  70. {
  71.     line(x,y,x,80);
  72.     t=new Thap[solg];
  73.     for(int i=0;i<solg;++i)
  74.     {
  75.         t[i].x1=x-100+i*20;
  76.         t[i].x2=x+100-i*20;
  77.         t[i].y1=y-20-20*i;
  78.         if(i==0)t[i].y2=y;
  79.         else t[i].y2=t[i-1].y1;
  80.     }
  81.     max=-1;
  82. }
  83.  
  84. void drawmove(ThapHN &a,ThapHN &b)
  85. {
  86.     int ox,oy,ox1,oy1,ox2,oy2;
  87.     char *size;
  88.     char *cot;
  89.     unsigned n=imagesize(a.t[a.max].x1,a.t[a.max].y1,a.t[a.max].x2,a.t[a.max].y2);
  90.     size=(char*)malloc(n);
  91.     getimage(a.t[a.max].x1,a.t[a.max].y1,a.t[a.max].x2,a.t[a.max].y2,size);
  92.     n=imagesize(a.x,80,a.x,a.y);
  93.     cot=(char*)malloc(n);
  94.     getimage(a.x,80,a.x,a.y,cot);
  95.  
  96.     ox=a.t[a.max].x;oy=a.t[a.max].y;
  97.     ox1=a.t[a.max].x1;ox2=a.t[a.max].x2;
  98.     oy1=a.t[a.max].y1;oy2=a.t[a.max].y2;
  99.  
  100.     while(a.t[a.max].y2>60)
  101.     {
  102.         putimage(a.t[a.max].x1,a.t[a.max].y1,size,XOR_PUT);
  103.         a.t[a.max].y--;
  104.         a.t[a.max].y1--;
  105.         a.t[a.max].y2--;
  106.         putimage(a.t[a.max].x1,a.t[a.max].y1,size,XOR_PUT);
  107.         putimage(a.x,80,cot,OR_PUT);
  108.         delay(DL);
  109.     }
  110.  
  111.  
  112.     if(a.t[a.max].x<b.x)
  113.         while(a.t[a.max].x!=b.x)
  114.         {
  115.             putimage(a.t[a.max].x1,a.t[a.max].y1,size,XOR_PUT);
  116.             a.t[a.max].x2++;
  117.             a.t[a.max].x1++;
  118.             a.t[a.max].x++;
  119.             putimage(a.t[a.max].x1,a.t[a.max].y1,size,XOR_PUT);
  120.             delay(DL);
  121.         }
  122.     else
  123.         while(a.t[a.max].x!=b.x)
  124.         {
  125.             putimage(a.t[a.max].x1,a.t[a.max].y1,size,XOR_PUT);
  126.             a.t[a.max].x2--;
  127.             a.t[a.max].x1--;
  128.             a.t[a.max].x--;
  129.             putimage(a.t[a.max].x1,a.t[a.max].y1,size,XOR_PUT);
  130.             delay(DL);
  131.         }
  132.  
  133.     b.max++;
  134.     while(a.t[a.max].y2!=b.t[b.max].y2)
  135.     {
  136.         putimage(a.t[a.max].x1,a.t[a.max].y1,size,XOR_PUT);
  137.         a.t[a.max].y1++;
  138.         a.t[a.max].y2++;
  139.         a.t[a.max].y++;
  140.         putimage(a.t[a.max].x1,a.t[a.max].y1,size,XOR_PUT);
  141.         delay(DL);
  142.     }
  143.     b.t[b.max].x1=a.t[a.max].x1;b.t[b.max].y1=a.t[a.max].y1;
  144.     b.t[b.max].x2=a.t[a.max].x2;b.t[b.max].y2=a.t[a.max].y2;
  145.     b.t[b.max].x=a.t[a.max].x;b.t[b.max].y=a.t[a.max].y;
  146.  
  147.     a.t[a.max].x1=ox1;a.t[a.max].x2=ox2;
  148.     a.t[a.max].y1=oy1;a.t[a.max].y2=oy2;
  149.     a.t[a.max].x=ox;a.t[a.max].y=oy;
  150.     a.max--;
  151.  
  152. }
  153.  
  154.  
  155.  
  156. void main()
  157. {
  158.     clrscr();
  159.     int gm,gd=0;
  160.     int n;
  161.     cout<<"^.^ Demo chuong trinh thap Ha Noi ^.^";
  162.     while(1)
  163.     {
  164.         cout<<"\n\nNhap so dia (nho hon 6,lon hon 0): ";
  165.         cin>>n;
  166.         if(n<6&&n>0)break;
  167.         else cout<<"\nNhap sai";
  168.     }
  169.     initgraph(&gd,&gm,"D:\\Borlandc\\bgi");
  170.     ThapHN a(100,300),b(100+200,300),c(100+400,300);
  171.     a.init(n);
  172.     b.initvoid(n);
  173.     c.initvoid(n);
  174.     cout<<"Press any key to continue...";
  175.     getch();
  176.     move(n,a,b,c);
  177.     cout<<"Xong !"<<" So lan chuyen: "<<pow(2,n)-1;
  178.     getch();
  179.     closegraph();
  180. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Nơi ở
  sài gòn
  Bài viết
  422

  cái này chắc chỉ BC mới chạy được,mình dùng TC 3.0 không chạy được
  initgraph(&gd,&gm,"D:\\Borlandc\\bgi");
  hàm này nghĩa là gì thế cậu

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  hàm đó khởi tạo chế độ đồ họa trong DOS , gd, gm mình để nó mặc định, còn D:\\borlandc\\bgi là đường dẫn đến thư mục chứa các file .bgi (graphic driver)
  Turbo C thì cậu thử set lại đường dẫn thử xem...
  code ra gió bão

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  vngameday.com
  Bài viết
  62

  cái này chắc chỉ BC mới chạy được,mình dùng TC 3.0 không chạy được
  Bạn bật TC lên vào options --> Linker --> kích chọn libraries --> tích chọn vào Graphics Library --> OK

  chúc bạn thành công !
  vngameday.com - khi niềm đam mê luôn rực cháy. Rất mong nhận được sự đóng góp từ các bạn...

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  2

  BT về nhà đây,sao trông nó kinh thế

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  22

  Mặc định Tháp Hà Nội viết bằng C ở Graphic mode

  Nhập n=5 nó ko chuyển hết đã tự tắt màn hình rồi.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2011
  Bài viết
  3

  bạn ơi bài toán này bạn có code nào làm = thuật toán A* share cho mình với ! mình đang làm bài này = A* mà thấy rắc rối quá !tkS nha !

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 13-07-2014, 08:06 AM
 2. Con trỏ trên C Viết hoa chuỗi bằng con trỏ báo lỗi only allowed in C99 mode
  Gửi bởi ToNy_ trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 23-12-2011, 10:58 PM
 3. lỗi graphic
  Gửi bởi nganvht1986 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 27-05-2008, 05:56 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn