chào các anh chị trong ban quản trị của cộng đồng c việt. em có một ý kiến nhỏ như thế này, các anh chị ơi, ngôn ngữ c là để lập trình, vậy để lập trình cho lĩnh vực vi xử lý thì có thể có một topic mới không ạ! em thấy nhiều bạn cũng mong muốn có một topic để trao đổi về lập trình cho vi xử lý, em mong muốn anh chị cho ra một topic như vây. rất mong anh chị ban quản trị cho phép!