Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: Ajax không tìm được ID của control khi sử dụng masterpage

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  276

  Mặc định Ajax không tìm được ID của control khi sử dụng masterpage

  Các bạn giúp mình cái này với. Mình dùng ajax để kiểm tra tên đăng nhập khi người dùng tạo tài khoản. Cái ajax sẽ gọi đếm một hàm để kiểm tra trong CSDL đã có username đó chưa. Nhưng mình bị mắc cái phần ajax quá. Chẳng hiểu sao khi chạy thì nó cứ báo là không tìm thấy control đó. Mình dùng filebug thì thấy nó thêm cái ContentPlaceHolder1_TenControl và mình cũng đã đổi tên control lại nhưng vẫn không được nó vẫn báo là không tìm được control tương ứng. Nếu làm trên file không using masterpage thì không vấn đề gì. Các bạn chỉ giúp mình lỗi này với. Cảm ơn các bạn.
  Đây là code trong Masterpage
  Visual C# Code:
  1. <%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Site1.master.cs" Inherits="WebApplication1.Site1" %>
  2.  
  3. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  4. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  5. <head runat="server">
  6.     <title></title>
  7.     <script src="Jquery-1.6.4.js" type="text/javascript"></script>
  8.     <script src="jquery-1.2.6.min.js" type="text/javascript"></script>
  9.     <script type="text/javascript">
  10.         $(document).ready(function () {
  11.             var $j = jQuery.noConflict();
  12.             $("#btClick").click(function () {
  13.                 $.ajax({
  14.                     type: "POST",
  15.                     url: "WebForm1.aspx/ShowText",
  16.                     data: "{'str':'" + $j("#<%=ContentPlaceHolder1_txt.ClientID %>").val() + "'}",
  17.                     contentType: "application/json; charset=utf-8",
  18.                     dataType: "json",
  19.                     success: function () {
  20.                         $j("#lbl").text('ok');
  21.                     },
  22.                     error: function () {
  23.                         alert('Field');
  24.                     }
  25.                 });
  26.             });
  27.         });
  28.     </script>
  29.     <%--<script type="text/javascript">
  30.         $(document).ready(function () {
  31.             $("#txt").click(function () {
  32.                 alert('Hehe');
  33.             });
  34.         });
  35.     </script>--%>
  36. </head>
  37. <body>
  38.     <form id="form1" runat="server">
  39.     <div>
  40.         <asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
  41.         </asp:ContentPlaceHolder>
  42.     </div>
  43.     </form>
  44. </body>
  45. </html>

  Đây là code trong file webfrom2
  Visual C# Code:
  1. <%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site1.Master" AutoEventWireup="true"
  2.     CodeBehind="WebForm2.aspx.cs" Inherits="WebApplication1.WebForm2" %>
  3.  
  4. <asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
  5.     <input id="btClick" type="button" value="button" />
  6.     <%--<asp:TextBox ID="txt" runat="server"></asp:TextBox>--%>
  7.     <input id="txt" type="text" value="button" />
  8.     <span id="lbl"></span>
  9. </asp:Content>

  Còn đây là hàm webmethod
  Visual C# Code:
  1. [System.Web.Services.WebMethod]
  2.         public static string ShowText(string str)
  3.         {
  4.             return str;
  5.         }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  276

  Không ai giúp mình với ak?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  Yên Bái- Hà Nội
  Bài viết
  961

  Dùng master page thì phải coi chừng cái ID đó. Thường thì ID ở trình duyệt sẽ bị cộng thêm giá trị nào đó: ví dụ: ctr100_placeholder_txtUserName,.... Do vậy, bạn nên kiểm tra xem ID ở trình duyệt đã khớp với cái bạn code Ajax chưa? dùng Firebug mà "soi", cực chuẩn.hihi. Đợt nọ t xài Js,jquery cũng ăn chưởng kiểu đó, "soi" xong là ok luôn.
  Skype: mrfour.it - Yahoo:mrfour_it
  Gmail: mrfour.it@gmail.com
  Bạn muốn học lập trình? Bạn chưa có kiến thức cơ bản? Bạn muốn học từ cơ bản tới nâng cao?... Bạn muốn có source code để tham khảo? Muốn có người hỗ trợ khi học?....http://www.laptrinh123.com sẽ giúp bạn những điều đó!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  108

  Cái này do Document chưa ready mà
  Ai đã gieo vào lòng Ai nỗi nhớ
  Để vì Ai sóng vỗ những đêm dài
  Ai có biết vì Ai-Ai không ngủ
  Trằn trọc hoài nỗi nhớ của riêng Ai.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  276

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nguoidanongxala Xem bài viết
  Cái này do Document chưa ready mà
  Vâng. Vậy phải làm cách nào để nó ready ạ. Em đã có code vào trong document.ready(); rồi mà.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  Yên Bái- Hà Nội
  Bài viết
  961

  Mặc định Ajax không tìm được ID của control khi sử dụng masterpage

  data: "{'str':'" + $j("#<%=ContentPlaceHolder1_txt.ClientID %>").val() + "'}",

  Dòng đó có vấn đề thì phải? tại sao lại dùng 2 kiểu cùng lúc: chỉ dùng kiểu
  $j("#<%=txt.ClientID %>").val() + "'}",

  hoặc
  $j("#ContentPlaceHolder1_txt").val() + "'}",
  thui chứ. bạn thử lại coi.
  Skype: mrfour.it - Yahoo:mrfour_it
  Gmail: mrfour.it@gmail.com
  Bạn muốn học lập trình? Bạn chưa có kiến thức cơ bản? Bạn muốn học từ cơ bản tới nâng cao?... Bạn muốn có source code để tham khảo? Muốn có người hỗ trợ khi học?....http://www.laptrinh123.com sẽ giúp bạn những điều đó!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  6

  Code:
  <%= "Tên Control".ClientID %>
  hoặc chỉnh Properties của ClientIDMode của control thành Static. Như thế khi mình đặt tên là gì thì khi render xong nó vẫn sẽ là như thế. Việc thêm tên của ContentPlaceHolder vào trước tên control là để tránh việc trùng ID khi mà có 2 control cùng 1 tên trong 1 page.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  Yên Bái- Hà Nội
  Bài viết
  961

  Mình nghĩ làm thế là đc rồi. Mà ko thấy chủ thớt nói gì.hehe.
  Skype: mrfour.it - Yahoo:mrfour_it
  Gmail: mrfour.it@gmail.com
  Bạn muốn học lập trình? Bạn chưa có kiến thức cơ bản? Bạn muốn học từ cơ bản tới nâng cao?... Bạn muốn có source code để tham khảo? Muốn có người hỗ trợ khi học?....http://www.laptrinh123.com sẽ giúp bạn những điều đó!

 9. #9
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  276

  Xin lỗi mọi người mình mấy hôm trước về quê nên chưa làm được. Mình có code theo gợi ý trên nhưng cũng không có kêt quả. Mình thấy từ cái hàm $.ajax thì các control mới bị báo lỗi như thế.
  Code file default
  Visual C# Code:
  1. <%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site1.Master" AutoEventWireup="true"
  2.     CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="AjaxCallASPMethod.Default" %>
  3.  
  4. <asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
  5.     <asp:Label ID="lblMsg" runat="server" Text="Label"></asp:Label><br />
  6.     <asp:TextBox ID="txtUser" runat="server" ClientIDMode="Static"></asp:TextBox>
  7. </asp:Content>

  Code trong Masterpage, mình code script trên này luôn. Đoạn code này thì làm việc
  Visual C# Code:
  1. <%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Site1.master.cs" Inherits="AjaxCallASPMethod.Site1" %>
  2.  
  3. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  4. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  5. <head runat="server">
  6.     <title></title>
  7.     <script src="jquery-1.2.6.min.js" type="text/javascript"></script>
  8.     <script src="Jquery-1.6.4.js" type="text/javascript"></script>
  9.     <script type="text/javascript">
  10.         var $j=jQuery.noConflict();
  11.         $(document).ready(function () {
  12.             $("#txtUser").blur(function () {
  13.                 alert('Hehe');
  14.             });
  15.         });
  16.     </script>
  17. </head>
  18. <body>
  19.     <form id="form1" runat="server">
  20.     <div>
  21.         <asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
  22.         </asp:ContentPlaceHolder>
  23.     </div>
  24.     </form>
  25. </body>
  26. </html>

  Còn đây là code sau khi cho vào hàm $j.ajax. Nó báo lỗi luôn ở dòng
  [COLOR="rgb(139, 0, 0)"]data: "{'stt':'" + $("#<%=txtUser.ClientID %>").val() + "'}",[/COLOR]

  [COLOR="rgb(139, 0, 0)"]Compiler Error Message: CS0103: The name 'txtUser' does not exist in the current context[/COLOR]
  Visual C# Code:
  1. <%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Site1.master.cs" Inherits="AjaxCallASPMethod.Site1" %>
  2.  
  3. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  4. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  5. <head runat="server">
  6.     <title></title>
  7.     <script src="jquery-1.2.6.min.js" type="text/javascript"></script>
  8.     <script src="Jquery-1.6.4.js" type="text/javascript"></script>
  9.     <script type="text/javascript">
  10.         var $j=jQuery.noConflict();
  11.         $(document).ready(function () {
  12.             $("#txtUser").blur(function () {
  13.                 $j.ajax({
  14.                     type: "POST",
  15.                     url: "Default.aspx/ShowText",
  16.                     data: "{'stt':'" + $j("#<%=txtUser.ClientID %>").val() + "'}",
  17.                     contentType: "application/json; charset=utf-8",
  18.                     dataType: "json",
  19.                     success: function () {
  20.                         alert('Ok');
  21.                     },
  22.                     error: function () {
  23.                         alert("Error");
  24.                     }
  25.                 });
  26.             });
  27.         });
  28.     </script>
  29. </head>
  30. <body>
  31.     <form id="form1" runat="server">
  32.     <div>
  33.         <asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
  34.         </asp:ContentPlaceHolder>
  35.     </div>
  36.     </form>
  37. </body>
  38. </html>

  Dòng $("#txtUser").blur(function () { thì không thấy báo lỗi là không tìm được control, nhưng từ sau khi cho vào hàm ajax thì lại bị ( data: "{'stt':'" + $j("#<%=txtUser.ClientID %>").val() + "'}",) mình đã tham khảo nhiều chỗ thấy cách truyền tham số vào hàm data không có gì sai nhưng chẳng hiểu sao lại không được. Mọi người giúp mình với.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi nguoirung1.6 : 12-03-2012 lúc 08:36 PM.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Bài viết
  1

  Bạn thử đoạn code này xem sao?

  $("#txtUser").blur(function () {
  var txt = $('#txtUser').attr("value");
  var url ="Default.aspx";
  var data = "act=ShowText&stt="+txt;
  $j.ajax({
  type: "POST",
  url: url,
  data: data,
  success: function () {
  alert('Ok');
  },
  error: function () {
  alert("Error");
  }
  });
  });

Các đề tài tương tự

 1. Cách hiển thị ajax popup control ở giữa màn hình thay vì hiển thị ở target control?
  Gửi bởi snowscar trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 17-06-2013, 08:09 AM
 2. Lỗi "sự kiện click của button trong ajax modalpopup của trang masterpage không chạy" là do đâu?
  Gửi bởi TearKoshan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-10-2012, 02:29 PM
 3. Load Control tới Masterpage bằng ContentPage
  Gửi bởi happi trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-10-2012, 05:59 PM
 4. sử dụng các control trong ajax extensions và ajax control toolkit trong cùng một trang
  Gửi bởi huynhvantoanblu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 16-09-2012, 10:24 PM
 5. làm sao để đưa khung control đã thiết kể bằng fireword vào masterpage
  Gửi bởi thuan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 23-08-2011, 07:29 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn